Toolbox

Luchtkwaliteit in de Kinderopvang

Ventileren kun je leren… ook in de kinderopvang

Voor de kinderopvang gelden er sinds april 2017 strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit en ventilatie. Dat vraagt om kleine of grote aanpassingen.

De nieuwe regels zijn een handhaving op het Bouwbesluit uit 2012. De GGD gaat landelijk controles uitvoeren of de nieuwe regelgeving wordt nageleefd. Dit naar aanleiding van onderzoek uit 2009, waarin door GGD’s geconstateerd werd dat de concentratie allergene stoffen en kooldioxide vaak te hoog is. Kinderen kunnen daar sneller ziek door worden en bovendien nemen de prestaties af. Nieuwbouwlocaties moesten per direct voldoen aan de nieuwe eisen, bestaande locaties kregen vijf jaar de tijd om maatregelen te nemen.

Nieuwe regels
De nieuwe regelgeving vereist in bestaande bouw een capaciteit van tenminste 3,44 liter verse lucht per seconde per persoon. Voor nieuwbouw is dit nog strenger: 6,5 liter luchtverversing per seconde per persoon. Maar er zijn meer nieuwe regels: er moeten in nieuwbouw bijvoorbeeld regelbare toe- en afvoervoorzieningen aanwezig zijn die lucht van buiten toelaten, en er is een maximum aan de luchtsnelheid gesteld. Is het lastig om in te schatten welke situatie voldoet en wat er nodig is? Schakel dan iemand in met kennis van zaken.

Aanpassingen
Links- of rechtsom: de handhaving vraagt om aanpassingen. Soms is dat een kleine, goedkope oplossing, soms een grotere investering - afhankelijk van de bestaande of nieuwe situatie. Hieronder zetten we een aantal tips op een rijtje voor je:

Reeds aanwezige voorziening:

 • Is er al een ventilatiesysteem aanwezig? Kijk of-ie voldoet en naar behoren functioneert en zorg dat iedereen weet hoe het systeem werkt.
 • Zorg voor tijdig onderhoud en check regelmatig de werking. Vervang bijvoorbeeld eens in de 6 maanden de filters en kijk of het systeem goed ingeregeld is. Zorg er ook voor dat het systeem optimaal kan werken, bijvoorbeeld door te zorgen dat het systeem vrij hangt en niet geblokkeerd wordt door objecten.
 • Wil je zeker weten dat het systeem optimaal functioneert? Bepaal dan het CO2-gehalte met een CO2-meter of laat een meting verrichten door een specialist.
 • Kijk of bestaande voorzieningen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een haak aan een hoog raam en zijkleppen bij kantelramen. Zo voorkom je tocht.


Nieuw te plaatsen voorziening:

 • Last van tocht? Zorg dan voor een omkasting of hor achter het klepraam. Die zorgen namelijk voor een betere verdeling van de toegevoerde lucht.
 • Is er onvoldoende toevoer van frisse buitenlucht? Breng dan extra, verstelbare klepramen of luchtkanalen aan.
 • Ook extra ventilatieroosters in de gevel of het raam kunnen uitkomst bieden.
 • Realiseer een natuurlijke of mechanische afvoer op de bovenste verdieping - zodat lucht naar beneden afgevoerd wordt - en een overstroomvoorziening van verblijfsruimte naar gang.
 • Overweeg de aanschaf van een nieuw ventilatiesysteem. Los van de eisen kan een nieuwe, duurzame oplossing op korte termijn al energie- en kostenbesparend zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheid.
   

Meer weten over het meest geschikte systeem, advies nodig of benieuwd of het huidige systeem voldoet? Neem contact op met een specialist!