Blijf ventileren, vooral nu!

Een gezond binnenklimaat begint bij goede ventilatie. Verrassend genoeg voldoet de ventilatie in veel woningen niet aan de ideale standaarden. Onderzoek wijst uit dat schimmels in zo'n 10% van de huizen voorkomen en dat de concentratie van fijnstof binnenshuis vaak hoger is dan buiten. Maar waarom is het essentieel om effectief te ventileren en hoe doe je dit op de juiste manier? 

Waarom ventileren?

Het ventileren van de woning is essentieel voor het creëren van een gezond binnenklimaat. In de praktijk wordt het belang van gezonde, verse binnenlucht vaak vergeten of onderschat. Gemiddeld brengen we 90% van onze tijd binnen door; in steeds beter geïsoleerde woningen. Door activiteiten zoals koken, wassen en ademen, maar ook door huisdieren, komen er zaken zoals CO2, vocht en fijnstof in de lucht die ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit slechter wordt. Daarom moet er verse lucht worden aangevoerd en de vervuilde lucht afgevoerd. De invloed van verse lucht op de gezondheid is groot. Door te ventileren worden onder andere CO2 en vochtigheid uit de woning afgevoerd, waarmee allerlei vervelende zaken worden voorkomen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 of schimmels op vochtige plekken.


Drie aandachtspunten

 1. Blijf ventileren en ventileer extra indien nodig
  Met het (extra) ventileren van uw woning zorgt u voor een gezond binnenklimaat en dus gezonde bewoners. Dit kan door automatisch te ventileren (o.b.v. CO2-waardes), de ventilatie een standje hoger te zetten en te zorgen dat de ventilatieroosters open staan. Sensoren die de luchtkwaliteit in de woning meten kunnen daarbij helpen.
  • Klik hier voor informatie over CO2-sensor
 2. Houd het ventilatiesysteem schoon en werkend
  Zorg dat uw ventilatiesysteem regelmatig gereinigd wordt (wij adviseren om dit om de 4 jaar te doen en een kanaalreiniging om de 8 jaar.) en dat u onderhoud laat plegen aan uw ventilatiesysteem. Een schoon en goed onderhouden ventilatiesysteem werkt beter, verbruikt minder energie en maakt ook minder geluid. Maak tevens uw ventilatieroosters (indien aanwezig) regelmatig schoon. Neem contact op met uw plaatselijk installateur om uw systeem te laten reinigen.
 3. Vervang filters
  Heeft u een ventilatiesysteem met warmteterugwinning? Itho Daalderop adviseert de filters van uw wtw-ventilatiesysteem te vervangen op het moment dat de vuilfilterindicatie in werking treedt (lampje knippert oranje/signaal op HMI). Hierdoor zal het ventilatiesysteem optimaal blijven werken, minder energie verbruiken en minder geluid maken. Hiermee zorgt u voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. U kunt de filters zelf aankopen of laten vervangen door een ventilatiespecialist.
  Bestel hier de filters voor uw wtw-ventilatiesysteem
  Bekijk hier hoe u de filters van uw wtw-systeem HRU ECO 350 kunt vervangen
  Bekijk hier hoe u de filters van uw wtw-systeem HRU 200 kunt vervangen


Welke ventilatiesystemen zijn er?

In ventilatieland hebben we het over ventilatietype A, B, C en D. Voorheen werd een huis ‘natuurlijk’ geventileerd door kiertjes en gaten. Dit is ventilatietype A en niet meer van deze tijd. Opgewekte warmte in de woning ontsnapt zo weer naar buiten en dat is niet energiezuinig. Systeem B komt heel beperkt voor in Nederland. Hier wordt mechanisch lucht toegevoerd en natuurlijk afgevoerd.


Systeem C of Systeem D?

Systeem C werkt precies andersom en zit in veel woningen vanaf de jaren ’80. Daarbij is er natuurlijke luchttoevoer via roosters en mechanisch wordt er afgezogen. Klik hier voor de betreffende artikelen. Systeem D wordt steeds meer toegepast. Hierbij wordt er geventileerd middels een warmteterugwin-unit. De lucht wordt zowel mechanisch af- als toegevoerd en deze hoeveelheid is in balans. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de toegevoerde lucht te verwarmen. Dit is zeer energiezuinig. Klik hier voor de betreffende artikelen.