Privacy- en cookieverklaring Itho Daalderop website

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 januari 2023.

Via www.ithodaalderop.nl en www.ithodaalderop.nl/professional worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Itho Daalderop B.V. (verder: Itho Daalderop) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Itho Daalderop.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik of het bezoeken van www.ithodaalderop.nl en www.ithodaalderop.nl/professional krijgen wij de volgende informatie:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Bedrijfsgegevens
 • Emailadres
 • IP-adressen
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die gegevens alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Webshop

Via https://webshop.ithodaalderop.nl/ kunt u producten kopen in onze webshop. Als u een bestelling plaatst verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en eventuele notities die door u zijn ingevuld voor de aflevering van de bestelling. We verwerken deze persoonsgegevens, zodat we de bestelling kunnen afronden en het product naar u kunnen sturen. Wij krijgen ook toegang tot uw betalingsgegevens. Deze gegevens moeten wij van de Belastingdienst in ieder geval 7 jaar bewaren.

Winkelaankopen

U kunt onze producten niet alleen kopen via onze webshop, maar ook via de fysieke winkels van een van onze dealers of via installateurs die met onze producten werken. Wanneer u dit doet, ontvangen wij uw NAW-gegevens en contactgegevens via de dealer of installateur zodat we een servicebezoek kunnen doen wanneer zij dit voor u aanvragen. Wij kunnen deze servicebezoeken zelf doen, maar kunnen ook een gespecialiseerde externe partij inhuren om deze bezoeken voor ons te doen. Als wij een gespecialiseerde externe partij inhuren om het servicebezoek voor ons te doen, zorgen wij ervoor dat we goede afspraken hebben gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw gegevens door deze partij.

Wij bewaren uw contactgegevens, die we ontvangen van dealers of installateurs ten behoeve van het servicebezoek of levering van een product gedurende 7 jaar na het laatste servicebezoek of webshopaankoop. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar). Indien er een overeenkomst is afgesloten, bewaren wij zowel uw contact- als de locatiegegevens gedurende de duur van de overeenkomst. In het geval de duur van de overeenkomst korter is dan de technische levensduur, zullen wij de locatiegegevens maximaal 20 jaar bewaren.

Uw account

Voor gebruik van het dashboard op onze website en voor gebruik van onze webshop kunt u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Voor het registreren van uw account vragen we uw NAW-gegevens en contactgegevens. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Dit zijn bijvoorbeeld factuurgegevens die wij voor de Belastingdienst 7 jaar moeten bewaren.

Garantie

Voor al onze producten geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. Wanneer u ervoor kiest om uw product te registreren, bieden we u voor deze producten extra garantie. Voor het bieden van deze garantie vragen wij uw serienummer, naam, adres/postcode, e-mailadres, de installerende partij en installatiedatum op. We gebruiken deze gegevens om u de extra garantie te bieden en voor latere servicedoeleinden. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar). De overige contactgegevens bewaren we tot 1 jaar na afloop van de verlengde garantieperiode. Indien er een overeenkomst is afgesloten, bewaren wij deze gegevens gedurende de duur van de overeenkomst. In het geval de duur van de overeenkomst korter is dan de technische levensduur, zullen wij de locatiegegevens maximaal 20 jaar bewaren.

Serviceverzoeken

Als u niet tevreden bent over een van onze producten die u heeft gekocht via de webshop, een van onze dealers of uw installateur kunt u hiervoor een serviceverzoek indienen via onze website. Voor de behandeling van uw serviceverzoek hebben we de aankoopdatum, het serienummer en eventueel de factuur van uw product nodig. Tevens willen we graag weten wat de klacht is. Om contact met u te kunnen opnemen, over dit serviceverzoek, hebben we verder nog uw NAW-gegevens en contactgegevens nodig. We gebruiken deze gegevens alleen voor het in behandeling nemen en uitvoeren van het servicebezoek.

Wij bewaren deze contactgegevens gedurende 7 jaar na het laatste servicebezoek. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar).

Nieuwsbrief

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail (nieuwsbrief). In onze berichten leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Contactformulier en tools

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij 26 maanden nadat de vragen of verzoeken zijn afgehandeld met als doel het behandelen van uw vraag en/of verbeteren van onze dienstverlening.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons om nog beter te worden. Hierbij is het van belang dat u een aankoop- of service-ervaring met ons heeft.

Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoe lang uw gegevens - gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek - worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Specifiek voor reviews op websites en social media heeft de EU per 28 mei 2022 de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken aangescherpt. Onze verplichtingen hierin zijn:

 • We tonen alle reviews en verwijderen geen (negatieve) reviews zo lang de reviews niet strijdig zijn met de richtlijnen. Reviews worden wel verwijderd als deze in strijd zijn met onze richtlijnen.
 • We accepteren alleen reviews van klanten die zelf daadwerkelijk een aankoop- of service-ervaring hebben.
 • We stellen consumenten geen beloning in het vooruitzicht voor het geven van een positieve review en staan ook derden, die voor ons onderzoeken uitvoeren, niet toe dat zij consumenten een beloning geven voor positieve reviews.
 • We controleren zoveel mogelijk op de echtheid van reviews. Zowel onze gebruikers, auteurs danwel wijzelf kunnen een onderzoek (laten) instellen wanneer er een verdachte review is of wanneer er een vermoeden van reviewfraude is ontstaan. De review kan in dat geval in quarantaine worden geplaatst door de keurmerkhouder of door het team kwaliteitsbeheer. Tijdens dit onderzoek zal worden bepaald of de review wel of niet zal worden verwijderd. Het onderzoek zal in dat geval binnen een termijn van 14 dagen plaatsvinden.
 • Indien er sprake is van een opzegging van een gebruiker of wanneer er sprake is van een bedrijfssluiting, bedrijfsovername of faillissement, zullen klantbeoordelingen nog minimaal 6 maanden online blijven staan. Daarna worden deze verwijderd. 

U bent aansprakelijk voor de inhoud van de online reviews en garandeert dat:

 • De inhoud van de review niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig is en/of in strijd is met de wet
 • u met de klantbeoordeling anderen/wij (waaronder het bedrijf waarover je een klantbeoordeling geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten. 
 • de klantbeoordeling uitsluitend gebaseerd is op uw eigen ervaring met ons en deze ervaring niet langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden. Deze periode is niet van toepassing indien je de klantbeoordeling plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het bedrijf. 
 • de beoordeling niet bedoeld is als reactie op andere beoordelingen. 
 • de beoordeling geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen bevat die te herleiden zijn tot een persoon. 
 • u een zakelijke weergave geeft van de ervaring met ons en u de redelijke belangen en de goede naam van ons bedrijf niet onnodig zult schaden. 
 • u geen speciale relatie heeft met ons bedrijf; in dat geval mag u namelijk geen klantbeoordelingen schrijven. 

Trainingen

Via onze website kunnen zakelijke relaties zich bij ons aanmelden voor het volgen van een training. Met het invullen van het formulier verstrekt u de gegevens die gebruikt worden voor het registreren voor de training en het vervaardigen van het cursuscertificaat. De bedrijfsinformatie wordt hierbij gebruikt ter verifiëring van de zakelijk relatie. Deze gegevens worden uiterlijk 24 maanden na verwerking bewaard. Van de opgegeven cursist bewaren we alleen de naam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam en dit dient voor het registreren van de training, het aanmaken van een cursuscertificaat en het vastleggen daarvan binnen onze administratie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Op www.ithodaalderop.nl en www.ithodaalderop.nl/professional gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Itho Daalderop gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Wanneer u de website van Itho Daalderop voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Itho Daalderop behoudt het recht om cookies in te zetten wanneer u expliciet geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Dit wordt toegepast wanneer u doorklikt op onze website(s) zonder op Accepteren te klikken.

In de cookiemelding bij uw eerste bezoek kunt u raadplegen welke actuele cookie worden bijgehouden en om welke reden.

Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u ons toestemming om alle of de door u gekozen cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging

Itho Daalderop neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Itho Daalderop persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Itho Daalderop B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115HB Schiedam
E-mail: gegevensbescherming@ithodaalderop.nl