HP (Cool) Cube trainingen

Itho Daalderop biedt aan alle zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan drie type trainingen op het gebied van de HP (Cool) Cube lucht/water warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type warmtepomp wordt geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden.

We bieden drie type trainingen aan:

  1. Ontwerptraining
  2. Installatietraining
  3. Service- en onderhoudstraining

Inhoud van de verschillende trainingen

De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de lucht/water warmtepompinstallatie voor woningen. Hier worden de HP-S lucht/water warmtepomp en de HP (Cool) Cube lucht/water warmtepomp technisch belicht.

De installatietraining behandelt de unieke eigenschappen van de Base Cube gasketel en de HP (Cool) Cube lucht/water warmtepomp en hoe deze apparaten met elkaar waterzijdig en regeltechnisch verbonden moeten worden. Het koudemiddelcircuit is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden dus worden geen F-gas handelingen besproken.

De service- en onderhoudstraining zal ingaan op hoe de warmtepomp geserviced en onderhouden dient te worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin wordt kort ingegaan op de algemene werking van een HP Cool Cube lucht/water warmtepomp, dit is echter een terugblik op de installatietraining. Voor het behandelen van het keteldeel kunt u een aparte Base Cube training volgen. 

De ontwerptraining duurt vier dagdelen. De installatietraining en service- en onderhoudstraining duren één dagdeel. Voor lunch wordt gezorgd. Deze trainingen worden gegeven in Tiel.

Klik hier voor de trainingsfolder.


Type training
Type training

Deelnemer 1

Ervaring deelnemer 1
Ervaring deelnemer 1
Functie deelnemer1
Functie deelnemer1