HP (Cool) Cube Lucht/water warmtepomp - Trainingen

Itho Daalderop biedt aan al haar zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan twee type trainingen op het gebied van de HP (Cool) Cube lucht/water-warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat de warmtepomp in elke woning op de juiste wijze wordt geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden.

We bieden twee type trainingen aan:

  1. Installatietraining
  2. Service- en onderhoudstraining

Inhoud

De installatietraining behandelt de unieke eigenschappen van de HP (Cool) Cube lucht/water-warmtepomp in combinatie met onze Base Cube gasketel. Bovendien staan we stil bij hoe deze apparaten waterzijdig en regeltechnisch met elkaar verbonden moeten worden. Het koudemiddelcircuit is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden, dus worden geen F-gashandelingen besproken.

De service- en onderhoudstraining zal ingaan op hoe de warmtepomp geserviced en onderhouden moet worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin van de training wordt kort ingegaan op de algemene werking van de HP Cool Cube lucht/water-warmtepomp, dit is echter een terugblik op de installatietraining. Voor het behandelen van het keteldeel kunt u een aparte Base Cube training volgen.

Alle trainingen worden gegeven in onze trainingsruimte in Tiel en voor lunch wordt gezorgd. Een digitale gezondheidscheck kan onderdeel zijn voor het volgen van de training. Hoewel er voor u geen kosten in rekening worden gebracht voor het volgen van de training, is het aanmelden niet vrijblijvend.

Duur

De installatietraining en service- en onderhoudstraining duren elk één dagdeel.

Aanvraag

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor de training. Voor een snelle verwerking is van iedere individuele cursist het persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer nodig. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Voor het volgen van de training willen we u wijzen op onze disclaimer.


Aanvraagformulier

Type training
Type training

Deelnemer 1

Ervaring deelnemer 1
Ervaring deelnemer 1
Functie deelnemer1
Functie deelnemer1