Subsidies

Er zijn voor u diverse aantrekkelijke subsidie- en financiële regelingen beschikbaar:


Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)


Welke producten

Warmtepompen, zonneboilers, centrale aansluiting warmtenet en kleinschalige windturbines en zonnepanelen

Voor wie

Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders).

Aandachtspunten

 • U heeft een geldig KVK-nummer (behalve als u een particuliere commerciële verhuurder bent in het geval van een warmtepomp en zonneboiler).
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie van het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.

Aandachtspunten warmtepompen

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning die gebouwd/bewoond is voor 1 juli 2018 of waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 bij de gemeente is aangevraagd.
 • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Voor de aandachtspunten voor de andere producten verwijzen wij u naar de website van het RVO (overheid).

RVO

logo_rvo

Overzicht bedragen

Overzicht subsidiebedragen Itho Daalderop warmtepompen vindt u in dit overzicht.

Subsidie aanvragen

Op onderstaande website vindt u een stappenplan voor het aanvragen van de ISDE subsidie en kunt u direct een aanvraag indienen.

Website overheid


Energiebespaarlening


Welke producten

Producten zijn omschreven op de maatregelenlijst

Voor wie

Eigenaar én bewoner van de woning (zowel individuele eigenaren als VVE's)

Aandachtspunten

 • Is geen subsidie maar een lening.
 • Ook mogelijk in combinatie met subsidie vanuit de ISDE.
 • Diverse voorwaarden.

Website energiebespaarlening

Energiebespaarlening


Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV)


Welke producten

Producten die bijdragen aan ten minste drie stappen in de energielabelklasse van de NTA8800.

Voor wie

Corporatie of verhuurder met meer dan vijftig huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).

Aandachtspunten

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RVV Verduurzaming:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • U verbetert de woningen energetisch met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA8800.
 • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger.
 • U doet een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA8800.
 • U zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Subsidie aanvragen

Op onderstaande website vindt u een stappenplan voor het aanvragen van de RVV subsidie en kunt u zich aanmelden.

Website overheid

RVO

logo_rvo