Subsidies

Er zijn voor u diverse aantrekkelijke subsidie- en financiële regelingen beschikbaar:


Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)


Welke producten

Warmtepompen

Voor wie

Eigenaar van het product (consumenten, zelfstandige ondernemers, woningcorporaties, bedrijven etc)

Aandachtspunten

 • Consument vraagt subsidie aan ná de aanschaf en binnen 6 maanden na installatie (factuur aanschaf product en installatie ervan. Vergeet de referentie van de warmtepomp niet op de factuur te vermelden).
 • Professionele eigenaren van de installatie moeten subsidie vóór de aanschaf aanvragen en het apparaat binnen 12 maanden in gebruik nemen.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
 • Het apparaat moet geïnstalleerd zijn door een deskundig installateur (bewijs factuur).

Overzicht bedragen

Overzicht subsidiebedragen Itho Daalderop warmtepompen vindt u in dit overzicht.

Website overheid

Voor welke duurzame warmtebron kan ik subsidie aanvragen?

Bron: Ministerie van Economische Zaken, december 2015



Subsidie energiebesparing eigen huis


Welke producten

Ventilatiesystemen en douche-wtw

Voor wie

Woningeigenaren, bewoners, verenigingen van eigenaren (VVE), woningcorporaties en woonverenigingen

Aandachtspunten

 • Uitsluitend in combinatie met het uitvoeren van twee isolerende maatregelen.
 • Uitsluitend bij de eerste aanleg van het systeem (geldt dus niet voor vervanging van ventilatoren).

Overzicht bedragen

Overzicht subsidiebedragen Itho Daalderop warmtepompen vind u in dit overzicht.

Website overheid

Subsidie energiebesparing eigen huis



Energiebespaarlening


Welke producten

Producten zijn omschreven op de maatregelenlijst

Voor wie

Eigenaar én bewoner van de woning (zowel individuele eigenaren als VVE's)

Aandachtspunten

 • Is geen subsidie maar een lening.
 • Ook mogelijk in combinatie met subsidie vanuit de ISDE.
 • Diverse voorwaarden.

Website energiebespaarlening

Energiebespaarlening


Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV)

Welke producten

Producten die bijdragen aan ten minste drie stappen in de Energie-Index.

Voor wie

Corporatie of verhuurder met meer dan vijftig huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).

Aandachtspunten

 • Is geen subsidie maar een fiscale regeling.
 • Energieindex voor/na renovatie is maatgevend.
 • Subsidie moet voorafgaand aan renovatie aangevraagd worden.

Zie ook dit stappenplan.

Website overheid