Keuze type warmtepomp

Welk type warmtepomp het best kan worden toegepast, hangt af van de woning. Voor nieuwbouwwoningen is een water/water warmtepomp de best presterende oplossing, maar is de aanschaf vanwege de noodzakelijke bronboring wel wat duurder dan een lucht/water warmtepomp. Voor de bestaande bouw is vaak de lucht/water warmtepomp een geschikt alternatief.


Nieuwbouw

Omdat nieuwbouwwoningen zo goed geïsoleerd zijn, is een warmtepomp veruit de meest efficiënte manier om dit type woning te verwarmen. Een bijkomend voordeel van een warmtepomp, is de mogelijkheid is om de woning te koelen. Door de goede isolatie worden nieuwbouwwoningen namelijk al snel te warm. We zien dan ook dat onze water/water warmtepompen tot vier keer meer uren in koelmodus staan dan in verwarmingsmodus. Een water/water warmtepomp is vanwege het extreem hoge rendement en de efficiënte koeling, op langere termijn voor de projectmatige nieuwbouw veruit de beste keuze met de laagste kosten over de totale levensduur. Als een water/water warmtepomp niet mogelijk of niet gewenst is, kan ook een lucht/water warmtepomp prima ingezet worden voor de nieuwbouw.


Water/water versus lucht/water

Een water/water warmtepomp benut energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van de woning. Ook wordt deze energie gebruikt voor het verwarmen van warm tapwater. Het grote voordeel van de water/water warmtepomp is dat deze een relatief warme en constante brontemperatuur benut van 10-12 graden. Hierdoor is het rendement van dit type warmtepomp substantieel hoger dan van een lucht/water warmtepomp. 

Het koelen van de woning levert nog meer voordeel op. Hiervoor is namelijk alleen het watercirculatiepompje nodig. Tijdens het koelen van de woning, wordt energie aan de bodembron afgegeven. Deze energie kan in de koude maanden weer gebruikt worden voor het verwarmen. De woning kan tot een graad of vijf worden gekoeld. Niet overal kan een water/water warmtepomp worden toegepast. In sommige gebieden is het niet toegestaan om een bron te boren.


Een lucht/water warmtepomp benut energie uit de buitenlucht. De temperatuur van de buitenlucht is in de koude maanden vaak lager dan de bodemtemperatuur. Hierdoor is het rendement van de lucht/water warmtepomp minder hoog dan dat van de water/water warmtepomp. Er is echter geen bronboring nodig, waardoor de installatiekosten lager zijn dan bij de water/water warmtepomp. Op de langere termijn verdient het hogere rendement van een water/water warmtepomp t.o.v. een lucht/water warmtepomp zich echter ruimschoots terug. 

Een warmtepomp gebruikt (als er geen cv-ketel meer aanwezig is) een voorraadvat om het warme water te bufferen. Dit voorraadvat is in verschillende capaciteiten (150 liter, 200 liter, 240 liter en 270 liter) beschikbaar. Beide type warmtepompen kunnen warm tapwater maken. Een water/water warmtepomp doet dat, dankzij de hogere brontemperatuur, efficiënter dan een lucht/water warmtepomp.


Bestaande bouw

Voor de bestaande bouw wordt meestal gekozen voor een lucht/water warmtepomp vanwege het gemak waarmee deze geplaatst kan worden. Afhankelijk van de mate van isolatie van de woning en het type afgiftesysteem (vloerverwarming of radiatoren/convectoren), kan gekozen worden voor een all-electric of hybride opstelling. De all-electric opstelling houdt in dat er geen cv-ketel meer in de woning aanwezig is. Dat betekent dat ook op de zeer koude dagen de woning warm gehouden moet kunnen worden met een lage temperatuur. 


All-electric opstelling

Wanneer de woning goed is geïsoleerd en een geschikt afgiftesysteem heeft, kan een all-electric opstelling worden gekozen. Hierbij voorziet de lucht/water warmtepomp de woning van verwarming, koeling én warm tapwater. Let erop dat een goede warmteverliesberekening door een installateur noodzakelijk is om te bepalen welke capaciteit warmtepomp u nodig heeft. Een te grote capaciteit warmtepomp zorgt ervoor dat deze in het voor- en naseizoen vaker aan en uit gaat (‘pendelen’ genaamd). Omdat de levensduur van een compressor wordt bepaald door het aantal start/stops, is het van belang dat de capaciteit van de warmtepomp overeenstemt met de warmtevraag van de woning. Een warmtepomp werkt het meest efficiënt als deze gedurende langere tijd op een laag volume kan draaien. 

De temperatuur in de woning kan op warme dagen met een lucht/water warmtepomp tot ongeveer vier graden teruggekoeld worden. Koeling via de warmtepomp is niet hetzelfde als een airco, maar zorgt wel voor een comfortabeler binnenklimaat dan een woning die niet gekoeld is. U heeft ook geen extra investering voor een airco nodig. Wel zijn vloerverwarming en/of laagtemperatuur convectoren noodzakelijk om de woning te kunnen koelen. Doordat u geen gas meer verbruikt voor het verwarmen van de woning, kunt u de gasleiding laten afsluiten.


Hybride opstelling

Wanneer er nog een recente cv-ketel in de woning aanwezig is en/of de woningisolatie niet toereikend is om ook tijdens de koude dagen de woning warm te krijgen, kan een warmtepomp hybride (dus met de bestaande cv-ketel) worden opgesteld. De cv-ketel verzorgt dan het warme tapwater en verwarmt op de (zeer) koude dagen de woning. Het voordeel is dat het grootste gedeelte van het jaar de woning door de warmtepomp zal worden verwarmd en daarmee fors op het gasverbruik wordt bespaard. 

Itho Daalderop heeft verschillende lucht/water warmtepompen in het assortiment. Zo is er Vincent (bestaat uit alleen een binnendeel), Amber (bestaat uit alleen een buitendeel) en HP-S (een split-unit) die zowel all-electric als hybride kunnen worden opgesteld. Al onze lucht/water warmtepompen werken met elk merk en type cv-ketel samen.


Wil jij ook aan de slag met Vincent?

Volg de online installatietraining en maak de kennistoets

Meer informatie