Toolbox

Service-aanvragen

Kwaliteit is één van de belangrijkste zaken voor Itho Daalderop als fabrikant. Ondanks onze aandacht hiervoor, kunt u mogelijk toch een beroep moeten doen op onze servicegroep. Wij hebben afgesproken dat ook Warmteservice hiervan uiteraard gebruik kan maken. Wel vragen wij u vriendelijk om voorafgaand aan een servicemelding, eventueel via contact met onze helpdesk, uit te sluiten dat het om een installatiefout gaat.

Onlangs is het aanvragen van service bezoeken sterk vereenvoudigd. Mocht u, als Warmteservice-vestiging, voor één van uw klanten een servicebezoek wensen dan kan dit voortaan op 2 manieren:

Urgente storingen
In geval van een urgente storing (bijvoorbeeld een koude storing) kunt u telefonisch contact op te nemen met 010-4278910. U krijgt dan via het menu in de telefooncentrale direct contact met de juiste helpdesk medewerker.

Niet urgente storingen
Voor alle niet urgente serviceverzoeken kunt u het formulier gebruiken dat op onze website is te vinden onder het kopje "Service & support" of direct via deze link.

Hiermee is het aanvragen van een service bezoek aanzienlijk verbeterd.  Bij het melden van een niet-urgente storing ontvangt u van ons een referentienummer waaronder het verzoek bij ons is aangemeld. Bij vragen over het serviceverzoek kunt u naar dit nummer verwijzen hetgeen het afhandelen aanzienlijk versnelt.

Wij verzoeken u vriendelijk voor service-aanvragen de bovenste twee mogelijkheden te gebruiken en geen faxen meer te zenden voor dit soort aanvragen. U ontvangt per mail van ons altijd een bevestiging van de aanvraag, een bevestiging van het ingeplande bezoek en een kopie van het servicerapport als bewijs.

Ook het aanvragen van een retournummer kan voortaan direct via onze website, op deze pagina. Ook hiervan ontvangt u een bevestiging voor uw administratie.