Excellent in service

Climate for life/Itho Daalderop zoekt continu naar optimalisaties in kwaliteit, duurzaamheid én service. Door de energietransitie groeit de vraag naar duurzame installatietechnieken en volgen nieuwe technieken elkaar in rap tempo op. Installateurs worden met nieuwe verantwoordelijkheden geconfronteerd in een markt waarin de eindgebruiker steeds kritischer wordt en technisch opgeleid personeel schaarser wordt. We spelen proactief in op deze ontwikkelingen door te focussen op kennisdeling, technische ondersteuning en optimale klanttevredenheid.

We hebben een aantal jaar geleden de serviceafdelingen van Itho Daalderop en Klimaatgarant samengevoegd tot één Climate for life servicepunt, dienstbaar voor álle stakeholders van onze interne organisatie t/m onze installatiepartners, opdrachtgevers en eindgebruikers. Nu gaan we een stap verder door te streven naar excellente service. We hebben onze service uitgebreid en nemen onze verantwoordelijkheid door het ontwikkelen én delen van gebruiksvriendelijke apps, video’s en andere tools die installatie, onderhoud en service van onze systemen nog eenvoudiger maken. Climate for life, excellent in service.

Om al deze systemen optimaal te laten functioneren is de samenwerking met installatiepartners essentieel. Daarom zetten we nog meer dan voorheen in op partnerships. We willen graag mét in plaats van voor elkaar werken, zodat een snelle en goede storingsopvolging, een efficiënte routing en een hoge klanttevredenheid samenkomen.

Verbeteren start met meten. Om inzicht te krijgen in hoe klanten onze producten en service ervaren, voeren we regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken uit. Na iedere productregistratie en/of servicebezoek ontvangen eindgebruikers automatisch een mail, waarin wij hen vragen om een korte review op één van de relevante reviewsites. Secundair hieraan loopt een NPS-klanttevredenheidsonderzoek op zakelijk vlak, waarbij we opdrachtgevers, installateurs en eindgebruikers vragen naar hoe zíj onze samenwerking ervaren en welke verbeterpunten zij graag zien. Een online serviceteam zorgt ervoor dat de vragen die online worden gesteld en/of klachten die worden gedeeld direct worden opgevolgd. Zo werken we continu aan verbetering, met als uiteindelijke doel: excellent in service, blije opdrachtgevers, blije installateurs én blije eindgebruikers.

Het Climate for life/Itho Daalderop serviceaanbod zal zich in de toekomst nog verder uitbreiden.  Climate for life/Itho Daalderop, excellent in service.

Vernieuwde Service-app

Met de Service-app kunt u handleidingen inzien, producten in bedrijf stellen, storingen melden, storingscodes opzoeken, garanties registreren en installaties aanmelden voor monitoring. Doordat u – met uw mobiel – alles al eenvoudig bij de klant kunt inregelen en registreren, hoeft u achteraf geen administratie meer te doen. Bekijk de vernieuwde Service-app op ithodaalderop.nl/serviceapp.

Verkoop spare parts via de webshop en Service-app

Om de digitale dienstverlening voor installateurs te verbeteren verkoopt Itho Daalderop nu ook spare parts via de eigen webshop. Mochten spare parts bij de technische groothandel niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij vanaf nu ook leveren. De spare parts zijn enkel beschikbaar en zichtbaar voor zakelijke gebruikers. Door in te loggen met uw zakelijke account krijgt u toegang tot het assortiment: Itho Daalderop - Webshop Homepage

Binnenkort zullen de spare parts ook via de Service-app verkocht worden. We werken aan een integrale koppeling in de Service-app, waarmee u de spare parts direct vanuit de app kunt opzoeken en op onze webshop kunt bestellen.

SAM-mers

Projectinstallateurs kunnen geheel kosteloos een beroep doen op onze Service Accountmanagers. Zowel voor training-on-the-job als voor eerste hulp en ondersteuning bij complexe vraagstukken.

Eerste hulp bij storingen tool voor de WPU

Voordat een systeem in bedrijf wordt gesteld, worden aansluitingen en instellingen zorgvuldig door ons getoetst, zodat het aantal klachten flink wordt teruggedrongen. Komt er toch een storingsmelding omtrent de Itho Daalderop WPU (2e generatie) dan hebben we met eerstehulpbijstoringen.ithodaalderop.nl een mooie tool ontwikkeld waar installateurs alle eerste hulp bij WPU-storingen kunnen vinden. Daarnaast kunnen in de tool ook al onze product handleidingen geraadpleegd worden.

First time fix

Onder andere de warmtepompen van Itho Daalderop worden inmiddels standaard voorzien van een communicatieprint, die de installaties verbindt met de cloud en waardoor mogelijkheden voor monitoring, diagnose en beheer op afstand ontstaan. Hiermee kan op afstand uitgelezen worden van welke storing sprake is en kan bepaald worden of de eindgebruiker de storing zelf kan oplossen. Ook kan een installateur op afstand begeleid worden bij het oplossen van de storing. Zo zorgen we voor een first time fix én een tevreden eindgebruiker. Tevens hoeft geen gebruik te worden gemaakt van het internet van de bewoner.

De komende jaren willen we deze optie verder uitbreiden en voor nog meer producten beschikbaar maken. Tevens zal het in de toekomst mogelijk worden om storingen op afstand te verhelpen. Daarnaast zijn we recent met een pilot gestart, waarbij we installateurs waar nodig of gewenst de eerstelijns serviceopvolging uit handen nemen en waarmee we inspelen op het tekort aan servicemonteurs bij veel partijen.

Videobellen

Binnenkort kunnen we wanneer de installateur bij een toestel staat eenvoudig een veilige online videoverbinding maken vanaf onze computer zodat we met de installateur mee kunnen kijken. Zo kunnen we op afstand samen achterhalen wat de oorzaak van een storing is en deze dus ook op afstand oplossen. Dit scheelt een installateur een hoop tijd.

Beheer op afstand

Binnenkort zijn we ook in staat om op afstand onze WPU en Vincent te beheren, we kunnen dan tijdelijke storingen oplossen of op afstand een elektrisch element inschakelen. We kunnen er hierdoor eenvoudig voor zorgen dat een bewoner niet in de kou hoeft te zitten en een storingsbezoek niet direct noodzakelijk is maar goed gepland kan worden. Ook voor de installateur komen hier mogelijkheden voor beschikbaar!