WPU Grondgebonden water/water warmtepomp - Trainingen

Itho Daalderop biedt aan al haar zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan drie type trainingen op het gebied van de WPU water/water-warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type warmtepomp op de juiste wijze wordt geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden.

Onze trainingen voor de WPU water/water-warmtepomp:

  1. Ontwerptraining
  2. Installatietraining
  3. Service- en onderhoudstraining 

Inhoud

De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de grondgebonden warmtepompinstallatie voor individuele woningen. Hierbij wordt de WPU water/water-warmtepomp technisch belicht.

De installatietraining behandelt de verschillende types WPU water/water warmtepompen, afhankelijk van de beschikbare bron. Er wordt aangegeven hoe de warmtepomp opgesteld kan worden in combinatie met een boilervat en hoe deze aangesloten moet worden op de bron, het afgiftesysteem en de tapwaterleidingen. Via een berekening worden de debieten over de bron en het afgiftesysteem bepaald. Het koudemiddelcircuit is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden, dus worden er geen F-gashandelingen besproken.

De service- en onderhoudstraining zal ingaan op hoe de WPU warmtepomp geserviced en onderhouden moet worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin van de training wordt kort ingegaan op de algehele werking van de warmtepomp, dit is echter een terugblik op de installatietraining.

Alle trainingen worden gegeven in onze trainingsruimte in Tiel en voor lunch/diner wordt gezorgd. Een digitale gezondheidscheck kan onderdeel zijn voor het volgen van de training. Hoewel er voor u geen kosten in rekening worden gebracht voor het volgen van de training, is het aanmelden niet vrijblijvend.

Duur

De diverse trainingen nemen elk één dagdeel in beslag.

Voorbereiding

Voor de servicetraining is een Windows tablet of laptop een vereiste, waarmee tijdens de training gewerkt moet worden.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de training. Voor een snelle verwerking is van iedere individuele cursist het persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer nodig. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Voor het volgen van de training willen we u wijzen op onze disclaimer.


Inschrijvingsformulier

Type training (één antwoord)
Type training (één antwoord)
Type training (één antwoord)
Beweegreden voor het volgen van onze training
Beweegreden voor het volgen van onze training

Deelnemer 1

Ervaring deelnemer 1
Ervaring deelnemer 1
Functie deelnemer1
Functie deelnemer1