Voorwaarden account aanmaken

Bepalingen vooraf

- Onder account verstaan we de combinatie van een gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord waarmee toegang verkregen wordt tot een webdienst;
- Itho Daalderop schermt bepaalde webdiensten af middels een wachtwoord, aangezien deze diensten uitsluitend beschikbaar gesteld worden aan een bepaalde groep Itho Daalderop klanten.
- Voor overige bepalingen een voorwaarden verwijst Itho Daalderop naar de disclaimer en privacyverklaring van deze website.
 
Voorwaarden
- Uw account geeft u kosteloos toegang  tot het afgeschermde gedeelte van de website, zoals het garantieregistratie systeem en diverse afgeschermde rekentools
- Het Itho Daalderop garantieprogramma is gekoppeld aan een spaarpuntensysteem. Aan de geregistreerde producten worden spaarpunten toegekend. De punten worden uitsluitend toegekend aan bedrijven. De hoofdcontactpersoon van Itho Daalderop heeft inzage in deze punten en de registratiehistorie van het bedrijf.
- Het door u opgegeven e-mailadres wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt.
Het door u opgegeven BTW-nummer, KvK-nummer en zakelijk bankrekeningnummer worden gebruikt voor eventuele toekomstige garantie claims, die u eveneens online via deze website kunt indienen.