Vincent trainingen

Itho Daalderop biedt al haar zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om zich aan te melden voor de ontwerp training op het gebied van onze Vincent lucht/water-warmtepomp. Met deze training willen wij ervoor zorgen dat in elke geschikte woning de juiste weg stappen worden doorlopen voor het gewenste comfort in een woning.

Inhoud

De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de Vincent warmtepomp voor individuele woningen. Hierbij wordt de Vincent lucht/water-warmtepomp ook technisch belicht. 

Er wordt aangegeven hoe de warmtepomp opgesteld kan worden in combinatie met een boilervat en hoe deze aangesloten moet worden op het afgiftesysteem en de tapwaterleidingen. De installatietraining behandelt de verschillende varianten van onze Vincent. Het koudemiddelcircuit van Vincent is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden, dus worden er geen F-gashandelingen besproken. 

De training wordt gegeven in onze trainingsruimte in Tiel en voor lunch/diner wordt gezorgd. Een digitale gezondheidscheck kan onderdeel zijn voor het volgen van de training. Hoewel er voor u geen kosten in rekening worden gebracht voor het volgen van de training, is het aanmelden niet vrijblijvend.

Duur

De ontwerptraining duurt één dagdeel van ca. 4 klokuren.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de training. Voor een snelle verwerking is van iedere individuele cursist het persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer nodig. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Voor het volgen van de training willen we u wijzen op onze disclaimer.

Aanvraagformulier

Type training (één antwoord) - Vincent
Type training (één antwoord) - Vincent
Beweegreden voor het volgen van onze training
Beweegreden voor het volgen van onze training

Deelnemer 1

Ervaring deelnemer 1
Ervaring deelnemer 1
Functie deelnemer1
Functie deelnemer1