Privéwoning Amber

Locatie: Gemeente Lansingerland

Aantal wooneenheden: 1

Type woning: Laagbouw
Ambitieniveau: Stap-voor-stap naar all-electric
Bouwjaar woning: 2000-2009
Type product: Lucht/water warmtepomp

Installateurs- en bewonerservaring met Amber hybride

In oktober 2023 heeft Frank, een trotse huiseigenaar in de gemeente Lansingerland, een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van zijn leefomgeving. Bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning uit 2009 installeerde hij onze monoblock lucht/water-warmtepomp Amber: de stille en stijlvolle warmtepomp voor buiten.

Ambitie

Met de hybride opstelling van deze installatie bespaart Frank o.a. op zijn gasrekening en wil hij een positieve milieubijdrage leveren door een groot deel van de benodigde stroom op te wekken met 20 eigen PV-panelen.

Installateurservaring en installatiehandigheden

Dankzij zijn technische achtergrond kon Frank de warmtepomp zelf installeren. De locatiekeuze viel op een plek bij zijn garage, tegen de erfgrens.

Houten wand met overkapping

Een houten wand tegen de met klimop begroeide erfscheiding zorgt voor extra geluidsreductie van de al fluisterstille warmtepomp. Deze opstelling heeft ook het voordeel dat de warmtepomp minder bladeren en vuil aanzuigt. De gedeeltelijke overkapping biedt daarnaast bescherming tegen hevige sneeuwval.

Hoge vloersteunen voor condenswaterafvoer

Het advies luidt om Amber te plaatsen op de Itho Daalderop vloersteunen van 20 cm hoog. In combinatie met het natuursplit onder de warmtepomp garandeert dit een soepele afvoer van condenswater. Deze steunen beperken eventuele trillingen tot een absoluut minimum.

Maximaal rendement met hybride verdeler

De aanwezige vloerverwarmingsverdeler zou door bijmenging de watertemperatuur uit de warmtepomp een aantal graden verlagen. Frank heeft de mengverdeler daarom vervangen door een hybride verdeler van WTH. Hiermee werkt de circulatiepomp alleen wanneer de cv-ketel is bijgeschakeld en wordt het door de warmtepomp verwarmde water niet naar een lagere temperatuur gemengd. Dit levert maximaal rendement op, doordat een lagere temperatuur water verwarmd kan worden.

Aansluitleidingen

Er is gekozen voor een 32 mm meerlagenbuis, die in een dikwandige mantelbuis van 50 x 6,5 mm is geschoven. Beide uiteinden van de mantelbuis zijn luchtdicht afgesloten, zodat er een stilstaande luchtlaag in ontstaat. De mantelbuizen zijn vanwege de dikke buiswand verder niet voorzien van isolatie, al liggen ze in een onverwarmde kruipruimte. Het niet isoleren zal enig effect hebben, maar is niet merkbaar in verbruik/comfort. Daar waar de leidingen buiten de woning onder de fundering richting Amber omhoog komen, is wel isolatie toegepast.

Er is bewust gekozen voor het toepassen van de 32 mm meerlagenbuis, omdat de waterinhoud van de ca. 36 meter aanvoer- en retourleiding alleen al ruim 75 liter bedraagt. Wordt daarbij de inhoud van aansluitleidingen binnen opgeteld, dan is volgens de ISSO 98-berekening de actieve waterinhoud groot genoeg en hoeft er geen buffervat te worden toegepast. Was ervoor gekozen om een goedkopere 26 mm meerlagenbuis te gebruiken, dan was de waterinhoud maar ca. 40 liter geweest. Uiteindelijk zou de installatie dan toch duurder en ingewikkelder geworden zijn, door het aanvullend moeten plaatsen van een buffervat. Uit monitoring van de opgenomen stroom blijkt dat Amber nog geen enkele keer heeft staan pendelen.

Er is bewust voor gekozen om niet met vorstbeveiligingskleppen te werken, maar met twee warmtelinten met vorstthermostaat. Deze zijn middels een extra aparte voeding vanuit de groepenkast aangesloten. Het was mogelijk om deze aan te sluiten op dezelfde groep als de back-up heater, maar bij sluiting zouden de warmtelinten dan niet meer werken. De warmtelinten zitten om de meerlagenbuis gewikkeld en deze is daarna voorzien van isolatie.  Vervolgens is de isolatie met UV-bestendige tape afgeplakt teneinde de isolatie te beschermen tegen veroudering en insecten.

Resultaat

Frank is zeer tevreden over de prestaties van zijn warmtepomp. “Amber functioneert probleemloos en is enorm stil,” zegt hij.

Frank heeft een kWh-meter geïntegreerd in de HomeWizard-app, die het gas- en elektraverbruik in de woning monitort. Hieruit blijkt dat de warmtepomp een uitstekend rendement levert. Het gemiddelde gasverbruik per jaar was ca. 1200m³, met warmtepomp Amber blijft dit onder de 180m³. Frank betaalt € 1,35 per m³, wat de financiële besparing op gas brengt tot € 1.377,-. Wel kost verwarming met Amber ca. 2.200 kWh meer à € 0,36 per kWh, oftewel bijna € 800,-. Omdat Frank erop rekent minimaal 50% hiervan met de eigen PV-panelen op te wekken, komt de verwachte besparing per saldo uit op ruim € 900,- per jaar.