Het Verborgen Geheim

Locatie: Rotterdam

Aantal wooneenheden: 170

Ambitieniveau: Nul-op-de-meter
Type product: Water/water warmtepomp
Type product: Ventilatie met warmteterugwinning
Type project: Projectmatige nieuwbouw
Type woning: Laagbouw

170 nieuwbouwwoningen in de Rotterdamse wijk Heijplaat worden door Klimaatgarant voorzien van een nul-op-de-meterinstallatie met nul-op de-meter-prestatiegarantie. Het betreft hier een deelfaseproject waarvan fase 1 tot met 4 inmiddels zijn afgerond. Fase 5 en 6 zijn nog in ontwikkeling, voor fase 7 is de verkoop gestart.

Ambitieniveau

De twee-onder-één-kappers en rijwoningen, die op verzoek van de gemeente nul-op-de-meter moesten worden, hebben een daarvoor geschikte schil, bestaande uit optimale ventilatie, isolatie en triple glas in plaats van dubbelglas. De warmte-opslag in de grond maakt het mogelijk om warmte die in de zomer is opgewekt, op te slaan om de rest van het jaar terug te geven.

Werkwijze

Onder iedere woning zijn bronnen aangebracht. De woningen hebben een gebruiksgebonden verbruik op het gebied van verwarming, tapwater, koeling en ventilatie en een vastgestelde bundel voor eigen verbruik als het gaat om verlichting, koelkast en wandcontactdozen. Deze worden door het PV-veld op het dak opgewekt over gemiddeld 5 jaar.

Gekozen oplossing

De oplossingen waarvoor gekozen is - het Itho Daalderop QualityFlow ventilatiesysteem, Autotemp, de WPU 4G warmtepomp met bodemwarmtewisselaar, PV-panelen en omvormers - passen goed bij de woningen en de nul-op-de-meter-ambitie. Voor toekomstige woningen worden Autotemp en QualityFLow vervangen door het HRU 300 wtw-ventilatiesysteem en de WPU 5G warmtepomp.

Klimaatgarant helpt de ontwikkelaar of aannemer met technische knowhow zonder dat er een externe adviseur nodig is. Alle verantwoording zit daarmee bij één partij. Klimaatgarant heeft langlopende instandhoudingscontracten, welke flexibel inzetbaar zijn door de opdrachtgever of uiteindelijke eigenaar. Klimaatgarant adviseert ook op het gebied van ventilatie, douche-wtw en voorzieningen om de techniek goed te laten functioneren, die vervolgens door de aannemer worden aangebracht.

Verloop project

,,De bodem op Heijplaat was niet ideaal’’, vult Klimaatgarant-projectleider Paul van Dijk aan. ,,Met een verontreinigde, drassige ondergrond en een zeer hoog grondwaterpeil was het boorwerk van de bronnen een extra uitdaging. Hetzelfde gold voor het mooi aanbrengen van panelen met de juiste maatvoering op het dak met dakramen in het PV-veld.’’

Projectpartners

De opdrachtgever is Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. Bronnen worden aangelegd door Remon Grondboringen, verslepingen door Van Dijk Leidingwerken, WKO door Giesbers Installatiebedrijf en PV door Biggor Solar.

Meer informatie over het project is te vinden op https://hetverborgengeheim.nl.