2nd Skin Soendalaan

Locatie: Vlaardingen

Aantal wooneenheden: 12

Ambitieniveau: Nul-op-de-meter
Bouwjaar woning: 1950-1959
Type product: Water/water warmtepomp
Type project: Projectmatige renovatie
Type woning: Hoogbouw

12 portiekflats aan de Soendalaan in de Indische buurt in Vlaardingen zijn tijdens deze pilot gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen en voorzien van het zogenoemde 2nd Skin concept: een verduurzamingsmethode om bestaande woningen te optimaliseren. Daarbij vindt renovatie zoveel mogelijk aan de buitenkant van de woning plaats, in de vorm van gevelrenovatie en installatie en onderhoud van buitenaf. Ook bewonersparticipatie en monitoring spelen hierin een belangrijke rol.

De verduurzaming bestaat in dit geval uit uitstekende isolatie en kierdichting, kozijnen met drielaags isolatieglas, zonnepanelen en een milieuvriendelijk multiwarmtepompsysteem voor verwarming en warm water. 

Aanleiding

De woningen uit 1952 voldoen niet meer aan de huidige standaard en moeten daarom gerenoveerd worden. 

Werkwijze

Om het complex wordt een tweede huid – 2nd Skin – gezet, die zorgt voor een uitstekende isolatie en kierdichting. Het gebouw heeft na de renovatie geen gasaansluiting meer.

Ambitie

Het complex wekt evenveel energie op als het nodig heeft. Voor de woningen en de bewoners. Er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt en de gasaansluiting is verdwenen. De woningen hebben nu een A+-label en zijn energiezuiniger en comfortabeler.