HP-S trainingen

Itho Daalderop biedt aan alle zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan drie type trainingen op het gebied van de HP-S lucht/water warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type warmtepomp wordt geplaatst, ge├»nstalleerd en onderhouden.


We bieden drie type trainingen aan:
  1. Ontwerptraining
  2. Installatietraining
  3. Service- en onderhoudstraining
 

Inhoud van de verschillende trainingen

De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de lucht-water warmtepompinstallatie voor woningen. Hier wordt de HP-S lucht/water warmtepomp technisch belicht.

De installatietraining behandelt alle onderdelen van het installeren van de HP-S split-opgestelde warmtepomp die nodig zijn om met het systeem een maximaal rendement te kunnen halen. Bij de aanleg van de koudemiddelleidingen worden de randvoorwaarden besproken. De daadwerkelijke F-gas handelingen worden bekend verondersteld en niet behandeld.

De service- en onderhoudstraining zal ingaan op hoe de warmtepomp geserviced en onderhouden dient te worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin wordt kort ingegaan op de algehele werking van de HP-S lucht/water warmtepomp, dit is echter een terugblik op de installatietraining.

Type training
Type training
Bereikbaar op dag van training.