Coronavirus en onze dienstverlening

Bij Itho Daalderop heeft de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en relaties de hoogste prioriteit. Dat gold altijd al, maar tijdens de Corona pandemie heeft het natuurlijk extra aandacht.

Binnen ons bedrijf hebben we dit vroegtijdig onderkend en is er o.a. een Corona stuur- en werkgroep die de ontwikkelingen continu monitort en daar waar nodig bijstuurt. De stuurgroep staat onder directe leiding van onze CEO Bas Korte van de CFL holding en deze groep ziet vooral toe op de gezondheid en veiligheid van medewerkers en relaties. Daarnaast is een multidisciplinair team binnen onze organisatie dagelijks bezig met het monitoren en zekerstellen van onze leveringsperformance.

Concrete maatregelen rondom gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en relaties:

 • Zoveel mogelijk thuiswerken voor kantoorfuncties waarbij voorop staat dat we onze dienstverlening op peil willen houden
 • Sales buitendienst werkt ook thuis en onderhoudt telefonisch of via Skype contacten met klanten
 • Service buitendienst blijft uitsluitend tweedelijns service verlenen en past de dienstverlening als volgt aan:
  • Huisbezoeken uitsluitend bij koudeklachten (verwarming/warm water). Daarnaast wordt per huisbezoek beoordeeld of binnengaan van de woning veilig kan. De monteur behoudt zich het recht voor de woning niet te betreden
  • Bezoeken in de bouwfase zoals inbedrijfname uitsluitend indien de gezondheid/veiligheid van onze monteur niet in gevaar komt; dus veilige afstand van 1,5 meter
 • Voor het personeel in onze fabriek geldt ook de 1,5 meter regel, pauzes in meerdere/kleinere shifts etc. Daarnaast is de toegang tot de fabriek uitsluitend voor fabriekspersoneel.
 • Toegang tot ons pand in Tiel uitsluitend voor eigen personeel
 • Onze trainingen en eigen evenementen zijn tot nader order geannuleerd. In overleg zullen nieuwe data worden bepaald
 • Indien persoonlijk contact/overleg gewenst is, hanteren we de 1,5 meter regel

Zoals eerder genoemd hebben correcte en tijdige leveringen onze prioriteit. Bij een eerste indicatie dat wij door de huidige omstandigheden een artikel vertraagd gaan leveren, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen.