Congestiearm bouwen met slimme oplossingen van Itho Daalderop

Gepubliceerd op: 01 februari 2024 - Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2024

Netcongestie vormt een urgent probleem voor energienetwerken. Netbeheerders investeren daarom de komende jaren volop in het uitbouwen van het stroomnet. In de tussentijd zet Itho Daalderop in op de ontwikkeling van slimme binnenklimaatoplossingen, die het stroomnet beter benutten. Met verschillende producten dragen we bij aan congestiearm bouwen en renoveren, zodat meer projecten kunnen doorgaan.

Tijdens VSK 2024 spelen wij in op dit onderwerp met het deelthema ‘Slimme technieken om congestiearm te kunnen bouwen’. Hierbij ligt de focus op onze producten die bijdragen aan het verminderen van het aanbod van of de vraag naar energie, zoals de nieuwe Green Energy Smartboiler en de best presterende en meest verkochte bodemenergie warmtepomp WPU.

Energie-aanbod verminderen met PV-zelfconsumptie

Gemiddeld gebruikt een eigenaar slechts 30% van de opgewekte energie van PV-panelen zelf, de overige 70% wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Hiervoor krijgen eigenaren op dit moment dankzij de salderingsregeling nog een gunstige prijs. De overheid is echter van plan om deze regeling per 1 januari 2025 af te bouwen. Nog eens zes jaar later mag salderen mogelijk helemaal niet meer. “Vooruitlopend op deze afbouwregeling en met het oog op het congestieprobleem, introduceren wij de Green Energy Smartboiler. Deze slimme boiler maakt het mogelijk om de eigen opgewekte PV-stroom zelf te gebruiken voor het verwarmen van het water in de boiler. Dit noemen wij PV-zelfconsumptie”, vertelt Category Manager Mark Bussman.

De Green Energy Smartboiler kan dus water opwarmen door gebruik te maken van de overcapaciteit aan zonne-energie, opgewekt door de PV-panelen op de woning. Om dit mogelijk te maken introduceren wij een speciale P1-module, die wordt verbonden met de slimme meter. De P1-module geeft data door aan de Green Energy Smartboiler. Op basis van het ingestelde terugleververmogen kan de boiler indien gewenst inschakelen, om zo de eigen opgewekte PV-stroom te gebruiken. Op deze manier verlaagt PV-zelfconsumptie de teruglevering, wat zorgt voor een positieve bijdrage aan het tegengaan van netcongestie. Het gebruik van PV-zelfconsumptie leidt overigens ook tot CO2-reductie, omdat er minder stroom ingekocht hoeft te worden.

Bespaar tot wel 12% energie

De Green Energy Smartboiler kan zich aanpassen aan het tapgedrag van de gebruiker. In combinatie met het slim inzetten van verschillende functionaliteiten in de Climate Connect-app, zorgt dit zelflerend vermogen van deze boiler tot wel 12% besparing op energie in vergelijking met traditionele elektrische boilers.

Afhankelijk van de salderingsregeling, kan de gebruiker in de toekomst dankzij het opslaan van de eigen opgewekte zonne-energie mogelijk nóg meer besparen.

Piekbelasting beperken met de WPU

De bodemenergie warmtepomp van Itho Daalderop, de WPU, is een zogenaamde water/water-warmtepomp met bodemlus. Deze warmtepomp benut, met behulp van water, laagwaardige energie uit de bodem en zet deze in de warmtepomp om tot hoogwaardige energie. Door het benutten van een natuurkundig proces van verdampen en comprimeren van een koudemiddel, gebruiken warmtepompen in de wintermaanden energie zeer efficiënt voor de verwarming van de woning. In de warme maanden werkt het proces omgekeerd: dan wordt warmte uit de woning naar de bron afgevoerd, om de woning te koelen. Hiermee wordt de bron tegelijkertijd geregenereerd (opgeladen).

Een bodemenergiesysteem gebaseerd op water, zoals de WPU, heeft altijd een constante bron van ca. 10°C tot zijn beschikking. Dankzij deze hoge brontemperatuur heeft dit systeem een extreem hoog rendement, zeker in vergelijking met glycol systemen en lucht/water-warmtepompen. Dit kunnen we onderbouwen met een rekenvoorbeeld. De bodemenergie warmtepomp WPU 5G 4,5 kW neemt bij een buitentemperatuur van -10°C op vol vermogen slechts 900 W op uit het stopcontact. Met een Coefficient of Performance (COP) van 5, wordt daarmee een warmteverlies van ca. 4.500 W afgedekt. Een lucht/water-warmtepomp van bijvoorbeeld 5,5 kW, heeft bij een buitentemperatuur van -10°C een COP van ca. 2,8 en levert dan een vermogen van ca. 3,5 kW. Om aan het benodigde vermogen te komen, is één kW extra nodig, die in dit geval geleverd wordt door het elektrisch element. Dat betekent 1,25 kW plus 1 kW aan bijstook, oftewel 2,25 kW aan totaal opgenomen vermogen. Daarmee zorgt de lucht/water-warmtepomp voor tweeënhalf keer zoveel belasting van het elektriciteitsnet als de water/water-warmtepomp.

Het vermogen dat een water/water-warmtepomp uit het stroomnet haalt is zowel in verwarmings- als koelbedrijf laag. “Met een WPU is het vermogen tijdens de energiepiek als iedereen thuiskomt zodanig beperkt, dat daarmee het verschil gemaakt kan worden tussen het wel of niet doorgaan van een project”, zegt Category Manager Niek de Jong. De WPU is dus een uitstekende oplossing om het piekvermogen te beperken en verdere netcongestie te voorkomen.

Ontmoet onze binnenklimaatoplossingen op de VSK

Van 6 tot en met 9 februari vertellen wij u tijdens de VSK graag meer over al onze producten voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Benieuwd naar al onze binnenklimaatoplossingen? Bezoek onze stand in hal 12 van de Jaarbeurs in Utrecht, ook voor meer informatie over onze slimme oplossingen voor congestiearm bouwen.

Bodemenergie warmtepomp WPU

Samenvatting

De nieuwe Green Energy Smartboiler en bodemenergie warmtepomp WPU dragen bij aan het verminderen van energievraag en -aanbod.


Auteur

    Auteur: Zindziwe Janse
    Functie Marketeer
    Neem contact op: Zindziwe Janse

Terug naar het overzicht

Bedrijfsinformatie

Alles in huis voor de klimaateisen van morgen.

Met onze duurzame en innovatieve verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen hebben wij alles in huis voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Thema’s als energietransitie, nul-op-de-meter en gasloos wonen zijn actueler dan ooit. Wij maken energieneutraal wonen - volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel, gezond en betaalbaar binnenklimaat én een lager - of zelfs geen – energieverbruik fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging. Dit alles komt samen in onze slogan: Climate for life.