Booster warmtepomp (BWP) trainingen

Itho Daalderop biedt aan alle zakelijke klanten (installateurs) de mogelijkheid om deel te nemen aan drie type trainingen op het gebied van Booster Warmtepomp. Met deze trainingen willen wij ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type warmtepomp wordt geplaatst en deze op de juiste manier wordt ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden.

We onderscheiden twee type trainingen.

  1. Ontwerptraining
  2. Installatietraining/Service- en onderhoudstraining

Inhoud van de verschillende trainingen

Deze ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de grondgebonden warmtepompinstallatie voor individuele woningen. Hier worden de WPU water/water-warmtepompen en de Booster warmtepomp technisch belicht.

De installatie- en service- en onderhoudstraining behandelt de verschillende types water/water-warmtepompen, afhankelijk van de beschikbare bron. Er wordt aangegeven hoe de warmtepomp opgesteld kan worden in combinatie met een boilervat en hoe deze aangesloten moet worden op bron, afgiftesysteem en tapwaterleidingen.

Via een berekening worden de debieten over de bron en over het afgiftesysteem bepaald. Het koudemiddelcircuit is een gesloten systeem waaraan niet gesleuteld hoeft te worden, dus worden er geen F-gas handelingen besproken.

Er zal ook ingaan worden op hoe de Booster warmtepomp geserviced en onderhouden dient te worden. Daarnaast wordt ingegaan op het aanpassen van de instellingen. Aan het begin wordt kort ingegaan op de algehele werking van de Booster warmtepomp.

De ontwerptraining duurt vier dagdelen en de installatietraining en service- en onderhoudstraining duren één dagdeel. Voor lunch wordt gezorgd. Deze trainingen worden gegeven in Tiel.

Type training
Type training

Deelnemer 1

Ervaring deelnemer 1
Ervaring deelnemer 1
Functie deelnemer1
Functie deelnemer1