De Willem en De Zwijger

Locatie: Best

Aantal wooneenheden: 48

Ambitieniveau: Nul-op-de-meter
Type product: Water/water warmtepomp
Type product: Ventilatie met warmteterugwinning
Type project: Projectmatige renovatie
Type woning: Hoogbouw

Het unieke project omvat de eerste 5-laags nul-op-de-meter appartementencomplexen in Nederland. Het is ontstaan door een unieke ketensamenwerking van zes partijen; door Cobouw zelfs genomineerd voor het meest duurzame project van Nederland

Aanleiding

De bestaande portiek-etageflats verkeerden in slechte staat. Na een quick-scan ontstond de keuze voor sloop-nieuwbouw.

Werkwijze

In een intensief integraal samenwerkingstraject brachten vaste ketenpartners hun eigen expertise in.