MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, nemen we als bedrijf onze verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen. We houden rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten binnen alle bedrijfsprocessen. MVO is een integrale visie op de kernactiviteiten van ons bedrijf.


All-electric oplossingen

Onze grootste bijdrage aan een duurzame samenleving is de ontwikkeling en verkoop van onze producten en diensten. Door onze apparatuur worden elk jaar meer dan 100.000 woningen in mindere of meerdere mate energiezuiniger gemaakt. We zetten fors in op de ontwikkeling van all-electric oplossingen die gericht zijn duurzaamheid, energiebesparing en de mogelijkheid om gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. We verliezen daarbij het comfort en de gezondheid van de bewoners niet uit het oog. Sterker nog: energiebesparing, comfort en gezondheid moeten altijd hand in hand gaan. Tegelijkertijd willen we de verduurzaming van woningbouw en -renovatie betaalbaar maken en houden. Kortom, onze innovatieve totaaloplossingen maken energieneutraal wonen, volgens de klimaateisen van morgen, vandaag al mogelijk.


Bedrijfsprocessen

Tijdens het opstellen en uitvoeren van onze bedrijfsprocessen houden we rekening met de beschikbare mogelijkheden om duurzaam te produceren. We werken zoveel mogelijk met duurzame materialen en recyclebare verpakkingen, doen actief aan afvalscheiding en voldoen ruimschoots aan de milieueisen. Onze productie in Nederland en de synergie, de 'slimme' samenwerking tussen alle installatie-onderdelen, beperken onze CO2-voetafruk. Onze documentatie is standaard digitaal; alleen waar gewenst gebruiken wij papier, dat altijd het FSC-keurmerk draagt.

Energievoorziening

De energievoorziening van onze panden en faciliteiten gebeurt zoveel mogelijk duurzaam, door gebruikmaking van groene energie, eigen opwekking met behulp van zonnepanelen en toepassing van LED-verlichting.


HR-beleid

Met betrekking tot ons HR-beleid bieden we in onze flexibele schil werk aan mensen met een arbeidsbeperking en mensen die re-integreren in de samenleving. Binnen ons leasebeleid mogen alleen auto's gekozen worden met een lage CO2-uitstoot. We hebben daarnaast een actief opleidingen- en ouderenbeleid en bieden de mogelijkheid tot thuiswerken en aanschaf van een fiets via de zaak.


Kortom, in alles wat we doen hanteren we zoveel mogelijk het People, Planet, Profit principe. Onze slogan is dan ook niet voor niets: Climate for life.

Download hier het leaflet