DuoZone Reno en MultiZone

Nieuwe vraaggestuurde ventilatiesystemen

Zonering aanbrengen binnen ventilatie-oplossingen biedt extra voordelen. Door middel van zoneren wordt er gerichter geventileerd in woon- en/of slaapzone. Dit is energiezuiniger, reduceert geluid en zorgt voor een beter en gezond binnenklimaat waar het op dat moment nodig is.

DuoZone Reno

Dé nieuwe standaard om, met zo min mogelijk kosten, materiaal en overlast een bestaand ventilatiesysteem op te waarderen.

Met DuoZone Reno kan vraaggestuurd ventileren per zone, gemakkelijk in de bestaande bouw toegepast worden. Het systeem bestaat uit een tweetal kleppen, die rechtstreeks op een HRU WTW-unit of in de toevoerkanalen geplaatst kunnen worden. Daarnaast omvat het twee CO2-sensoren, te plaatsen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, die draadloos met de zonekleppen communiceren.

DuoZone Reno is dé oplossing in de verduurzaming van woningen uit de jaren ’70 en jonger. Hierin is vaak al ventilatiesysteem C aanwezig, dat met DuoZone Reno kan worden omgebouwd tot vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning (systeem D).

Met DuoZone Reno wordt toepassing van een WTW-systeem in de bestaande bouw eenvoudiger en goedkoper. Zowel de overlast voor bewoners als de kosten blijven bij installatie beperkt. Het systeem maakt gebruik van de al aanwezige afvoerkanalen voor de afzuiging van de natte ruimten. De toevoerkanalen voor de slaapzone worden eenvoudig via de zolder of het knieschot aangebracht. De luchttoevoer naar de woonkamer wordt centraal ingeblazen via de verkeersruimte op de verdieping, zodat ook een extra kanaal naar beneden niet nodig is.

Productvoordelen van ventilatiesysteem Duozone Reno:
  • Vraaggestuurd ventileren per zone in de bestaande woningbouw/nieuwbouw
  • Luchttoevoerkanaal slaapkamers over zolder, centrale luchttoevoer woonkamer op de bovenste verdieping
  • Kostenbesparing door centrale luchttoevoer en al aanwezige afvoerkanalen natte ruimtes
  • Draagt bij aan het maken van labelstappen
  • Minder overlast voor bewoners door minimale aanpassingen

Het DuoZone Reno systeem kan worden toegepast in combinatie met de huidige Itho Daalderop HRU ECO 300, de HRU 400 en de op de VSK geïntroduceerde nieuwe modellen (HRU 300 en de HRU 375, verkrijgbaar Q4 2024).

MultiZone

Het meest optimale ventilatiesysteem

MultiZone is een geavanceerd woningventilatiesysteem dat werkt op basis van ventilatievraag per ruimte. Daarnaast voert Multizone automatisch vraaggestuurd lucht af. Het systeem waarborgt op deze manier comfortabele en energiezuinige ventilatie in de woning. MultiZone is toepasbaar in de nieuwbouw en levert het optimum op ventilatiegebied. Uniek aan MultiZone is dat het systeem de verkeersruimte – bijvoorbeeld de gang of het trappenhuis – gebruikt voor centrale, voorverwarmde en gefilterde luchttoevoer.

Productvoordelen van ventilatiesysteem MultiZone:
  • Vraaggestuurd ventileren per ruimte in de nieuwbouw
  • Centrale luchttoevoer in de verkeersruimte op de bovenste verdieping
  • CO2-metingen in alle verblijfsgebieden en RV-metingen in natte ruimtes
  • Optimale kwaliteit van de binnenlucht
  • Laag geluidsniveau

Lees hier meer over DuoZone Reno en MultiZone