Stopzetten Spider Connect systeem

Vanaf dinsdag 2 april 2024 is het Spider systeem uit de lucht. Dit betekent voor u dat alle web- en appfunctionaliteiten niet meer beschikbaar zijn.

Uw klimaatsysteem blijft functioneren. De mobiele apps en webapplicaties werken vanaf 2 april 2024 niet meer. Dat betekent dat u via de app en website geen aanpassingen meer kan doen aan het klokprogramma en, indien u een HP-S warmtepomp heeft die kan verwarmen en koelen, u niet meer kunt omschakelen tussen verwarmen en koelen.

Alle Spidergebruikers waarvan het systeem op 1 januari 2021 online waren is gevraagd een keuze te maken welke compensatie u wenst te ontvangen. Hierin heeft u de keuze kunnen maken voor een financiële compensatie of de compensatie vervangende hardware van Plugwise.

De inschrijftermijn om aanspraak te kunnen maken op de compensatieregeling is vanaf 1 juli verstreken.

Heeft u een HP-S systeem?

Controleer dan eerst of uw HP-S systeem nog binnen garantie valt. U kunt dit checken door naar onze website te gaan: Itho Daalderop - Heeft u (nog) recht op garantie? Vul dan het serienummer van uw HP-S in. U ziet dan wanneer de garantie op materiaal vervalt. Is de datum op de garantie materiaal nog niet verlopen, stuur dan een email naar spider@ithodaalderop.nl onder vermelding van “Spider Uitfaseren” met:

 • Het serienummer van uw HP-S
 • MAC-adres Spider gateway, deze vindt u op de achterzijde van de gateway. Deze bevindt zich meestal in de meterkast bijvoorbeeld: 00112A21xxxx
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres

Heeft u vragen?

Plugwise

Mochten er vragen zijn over een uitstaande levering dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen via sales@plugwise. Hieronder vindt u een stappenplan voor het installeren van de Plugwise hardware. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met helpdesk@plugwise.com.

EVO-home

Als u vragen of klachten heeft over het Evohome systeem dan kunt u contact opnemen met Resideo. Op de volgend webpagina staan de veel gestelde vragen en contactgegevens van Resideo: https://www.resideo.com/nl/nl/support/.

Itho Daalderop

Heeft u andere vragen stuurt u dan een email naar spider@ithodaalderop.nl.

Stappenplan installatie Plugwise

Om het voor u als ontvanger van vervangende hardware Plugwise makkelijker te maken is er een stappenplan gemaakt en zijn er afspeellijsten beschikbaar waarin u stap voor stap door de installatie van het Plugwise systeem wordt begeleid.

In onderstaande tabel ziet u welk Plugwise artikel als vervanger dient voor het betreffende Spider component.

Stappenplan

In deze korte beschrijving leest u hoe u de huidige Spider installatie dient te demonteren alvorens u de hardware van Plugwise kunt installeren. In veel gevallen kunt u uw hudige Spider thermostaat blijven gebruiken in de nieuwe installatie Plugwise. Ook deze informatie vindt u terug in ons Stappenplan.

 1. Demonteer alle Spider componenten uit uw huidige installatie, m.u.v. uw bedraade Spider thermostaat wanneer u deze wilt blijven gebruiken. Alle componenten kunnen nadat deze spanningsloos zijn gemaakt veilig worden verwijderd uit de installatie.
 2. Reset de bedraade Spider thermostaat wanneer u deze in uw nieuwe installatie wilt (her)gebruiken.Gebruik hiervoor hoofdstuk 11.3 op pagina 81 van de handleiding Spider thermostaat.
 3. Wanneer u beschikt over een Itho Daalderop ventilatie-unit kunt u deze niet koppelen aan het Plugwise of Evohome systeem maar in de meeste gevallen wel draadloos verbinden met de Spider thermostaat waarmee u de gewenste ventilatiestand kunt kiezen vanaf de thermostaat. Tevens ontvangt u servicemeldingen op het display van uw thermostaat wanneer de betreffende ventilatie-unit hierin voorziet. Gebruik hiervoor hoofdstuk 5.1.2. op pagina 36 van de handleiding Spider thermostaat.
 4. Indien uw systeem ook gebruik maakt van één of meerdere Spider Draadloze Schakelmodule (SDS) dan dient u de bekabeling in de SDS los te maken zodat u de bekabeling kunt hergebruiken bij de installatie van een Plugwise Relaisbox. Let op! Maak voorafgaand hieraan de SDS spanningsloos door de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
 5. Indien uw systeem ook gebruik maakt van een in uw meterkast geïnstalleerde Spider DIN-rail module kunt u deze gewoon laten zitten. De module is weliswaar overbodig geworden na de-installatie van het Spider systeem maar heeft geen effect op uw elektrische installatie. Desgewenst kunt u een elektrotechnisch installateur vragen deze module alsnog te verwijderen.
 6. Voor uitgebreide installatievideo's van het Plugwise systeem kiest u het scenario dat bij uw situatie past. Deze zijn te vinden onder het kopje: Installatievideo’s Plugwise.

Installatievideo’s Plugwise

Voor de meest gangbare scenario’s zoals; CV-ketel op afstand bedienen, multizonering en slimme meter data uitlezen, zijn handige afspeellijsten gemaakt om u installatie makkelijk te doorlopen.

Tevens vindt u op de webpagina www.plugwise.com/itho-daalderop/ alle informatie over de samenwerking tussen Plugwise en Itho Daalderop inzake Spider uitfaseren. Hierin staan ook de meest gestelde vragen waarnaar wij u graag verwijzen mocht u voor, tijdens of na uw installatie toch nog vragen hebben.

Aanvullende informatie

Als een Spider thermostaat wordt aangesloten op een Plugwise Adam, dan kan er een afwijking ontstaan tussen het setpoint wat op de thermostaat wordt getoond en het setpoint wat in de Plugwise app te zien is. Het setpoint wat in de Plugwise app te zien is, is het setpoint wat wordt gebruikt door de Adam om uw toestel aan te sturen en klopt per definitie altijd. Maar let op het volgende:

 1. Als het setpoint op de thermostaat zelf (met de plus en min knoppen) wordt aangepast dan zal de Adam dit overnemen en wordt dit ook weergegeven in Plugwise app.
 2. Als in de Plugwise app het setpoint wordt aangepast of als het klokprogramma in de Adam actief is, dan zal het setpoint wat te zien is op de thermostaat afwijken.

Dit is geen bug of fout maar dit is een technische onvolkomenheid die niet opgelost kan worden in de Spider thermostaat. Het systeem als geheel zal prima functioneren alleen de weergave op de thermostaat klopt niet. Gebruik daarom altijd de Plugwise app om het actieve setpoint te zien.

Aansturing Itho Daalderop ventilatie-unit

Wanneer u beschikt over een Itho Daalderop ventilatie-unit kunt u deze niet koppelen aan het Plugwise of Evohome systeem maar in de meeste gevallen wel draadloos verbinden met de Spider thermostaat waarmee u de gewenste ventilatiestand kunt kiezen vanaf de thermostaat. Tevens ontvangt u servicemeldingen op het display van uw thermostaat wanneer de betreffende ventilatie-unit hierin voorziet. Gebruik hiervoor hoofdstuk 5.1.2. op pagina 36 van de handleiding Spider thermostaat.