DemandFlow

Voor een comfortabel en gezond binnenklimaat is goede woningventilatie noodzakelijk. Het af en en toe ventileren van alleen keuken, badkamer en toilet is niet voldoende. Het DemandFlow ventilatiesysteem van Itho Daalderop bepaalt daarom voor alle verblijfsruimten hoeveel en wanneer er geventileerd moet worden. Het systeem doet dit door het CO2-niveau in de afgevoerde lucht uit alle ruimten regelmatig te controleren. Zo bent u verzekerd van een optimale luchtkwaliteit in iedere kamer. En daarmee van een gezond én energiezuinig binnenklimaat voor de hele woning.

De benodigde onderdelen vindt u onder het menu DemandFlow/QualityFlow onderdelen (met uitzondering van de CVE). 

Aandachtspunt: CVE dient geschikt te zijn om DemandFlow (DF) te kunnen aanmelden. Dit staat vermeld op de de typeplaat van de CVE onder: "Geschikt voor: BF, AF, DF, RF-CO2, RF-RV & RF-PIR"

Verder dienen er onder het Plenum ( na de DF klep) flexibele geluidsdempers geplaatst te worden met afdoende lengte om het ontstane geluid te reduceren.

  • Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2-metingen in iedere ruimte
  • Hoge EPC-bijdrage, lage investering
  • Gegarandeerde ventilatie in iedere verblijfsruimte
  • Eenvoudige installatie en onderhoud

Verkooppunten