Veelgestelde vragen

Dit is niet mogelijk. Indien u een offerte wilt voor onze toestellen, dient u contact op te nemen met een Itho Daalderop-dealer of -verkooppunt. Deze kan tevens een prijs maken voor het eventueel demonteren van het bestaande toestel, de installatie van het nieuwe toestel en eventueel een onderhoudscontract aanbieden. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

De installateur of het verkooppunt is het eerste aanspreekpunt voor het verlenen van garantie, zoals die voor uw toestel geldt. Hij kent onze garantie-procedures en zal zorgen voor een correcte afwikkeling. De aangegeven garantieduur voor het desbetreffende toestel geldt vanaf de aankoopdatum. Deze staat vermeld op de factuur.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-product, verwijzen wij u naar uw installateur, verkooppunt of serviceorganisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend wie uw installateur, verkooppunt of serviceorganisatie is, kijk dan voor bedrijven in onze dealerlocator op deze website.

Nee, Itho Daalderop levert slechts aan de technische groothandel en aan installateurs. U kunt, als particulier, terecht bij uw installateur of verkooppunt. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

U kunt met uw vragen terecht bij de installateur of een verkooppunt. Hij beschikt over de juiste kennis en documentatie. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

Voor informatie omtrent levering, service en dealeradressen in België, kunt u contact opnemen met:
Itho Daalderop Belgium bvba
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas
België
T +32 (0)3 780 30 90
F +32 (0)3 780 30 91
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Sinds medio 2011 zijn de Itho-afzuigkappen ondergebracht bij Novy Nederland B.V., dat opereert onder de naam Novy Keukencomfort. Voor informatie over de afzuigkappen verwijzen wij u naar www.novynederland.nl.

De kosten voor retour bedragen 10% van de bruto-waarden van het product(en), met een minimum van 50 euro.

 • Het product dient in de originele (onbeschadigde) verpakking te zijn verpakt.
 • Het product kan alleen retour indien deze voor nieuwe verkoop geschikt is; onbeschadigd en inclusief toebehoren.
 • Indien noodzakelijk en mogelijk zal Itho Daalderop de verpakkingskosten/herstelwerkzaamheden in rekening brengen om het product weer voor nieuwe verkoop geschikt te maken.
 • Indien het product niet te herstellen is en niet meer voor nieuwe verkoop geschikt is, zullen wij het product retourneren. De hiervoor gemaakte kosten zullen wij bij u in rekening brengen. 


Let op: retourname in overleg met voorraadbeheer

De Base Cube en de Comfort Classic cv-ketels hebben de mogelijkheid om twee cv-zones apart te verwarmen. De eerste (hoofd)zone wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening en centrale verwarming. Dit systeem werkt met een kamerthermostaat. Op de tweede (secundaire) zone kan bijvoorbeeld een vloerverwarming van de badkamer of een aparte ruimte worden aangesloten (met een maximum vermogen van 8 kW in geval van de Comfort Classic). Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) kan i.p.v. het geheel woonhuis met de tweede cv-zone alleen de werkruimte verwarmen. Een tweede cv-zone maakt de installatie energiezuinig en comfortabel.

Toepassing van dit systeem levert tot 24% energiebesparing op. De mogelijke besparing is berekend door Entry Technology (een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energietechnologie) middels een zogenaamde dynamische simulatie. Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Uit het onderzoek blijkt dat hierdoor een besparing gerealiseerd kan worden tot 16% op uw energierekening. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) bespaart met toepassing van een tweede cv-zone tot 24% op zijn energierekening. In de analyse is rekening gehouden met de gemiddelde buitentemperatuur op uurbasis zoals door het KNMI in de afgelopen jaren gemeten. Voor een doorsneewoning kan dan per uur uitgerekend worden hoeveel energie nodig is.

Ons advies is de installatie in dat geval aan te sluiten op de hoofdzone. Wanneer het een kleine installatie betreft, is het mogelijk om bij de Comfort Classic de vermogensbegrenzing ten behoeve van de woningwarmtelevering op de laagst instelbare waarde in te stellen. Bij de Base Cube is er geen verschil tussen de zones als het gaat om efficiëntie.

De tweede cv-zone heeft minder vermogen dan de hoofdzone en is dus uitermate geschikt om uw vloer te verwarmen of een aparte ruimte. Bij de Comfort Classic sluit u de tweede zone aan op  aangeduide tweede cv-zone-aansluiting (de cv-overstort is dan dus de aanvoer). De retour sluit u aan op de retour van de hoofdzone. Bij de Base Cube is dit anders. Een Base Cube heeft zowel voor aanvoer als retour één aansluiting. De scheiding van de zones moet buiten het toestel met de zone-set worden gemaakt. De aansturing van deze zone-set wordt gedaan door het toestel. Zie de (technische) documentatie van de Comfort Classic en Base Cube voor installatievoorbeelden.

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

De Itho Daalderop-cv-ketels kunnen worden aangestuurd met elke 'traploze' OpenTherm kamerthermostaat, bijvoorbeeld de Cenvax CC5000. Dit betekent dat het energieverbruik op elke warmtebehoefte precies kan worden afgesteld en zo stookt u zo efficiënt mogelijk. Ook kan de cv-ketel door een universele (24 Volt) aan/uit-kamerthermostaat worden aangestuurd.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #CCL18111xxx.) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #CCL18111xxx.) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

De Itho Daalderop-cv-ketels kunnen worden aangestuurd met elke 'traploze' OpenTherm kamerthermostaat, bijvoorbeeld de Cenvax CC5000. Dit betekent dat het energieverbruik op elke warmtebehoefte precies kan worden afgesteld en zo stookt u zo efficiënt mogelijk. Ook kan de cv-ketel door een universele (24 Volt) aan/uit-kamerthermostaat worden aangestuurd.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

De Base Cube en de Comfort Classic cv-ketels hebben de mogelijkheid om twee cv-zones apart te verwarmen. De eerste (hoofd)zone wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening en centrale verwarming. Dit systeem werkt met een kamerthermostaat. Op de tweede (secundaire) zone kan bijvoorbeeld een vloerverwarming van de badkamer of een aparte ruimte worden aangesloten (met een maximum vermogen van 8 kW in geval van de Comfort Classic). Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) kan i.p.v. het geheel woonhuis met de tweede cv-zone alleen de werkruimte verwarmen. Een tweede cv-zone maakt de installatie energiezuinig en comfortabel.

Toepassing van dit systeem levert tot 24% energiebesparing op. De mogelijke besparing is berekend door Entry Technology (een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energietechnologie) middels een zogenaamde dynamische simulatie. Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Uit het onderzoek blijkt dat hierdoor een besparing gerealiseerd kan worden tot 16% op uw energierekening. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) bespaart met toepassing van een tweede cv-zone tot 24% op zijn energierekening. In de analyse is rekening gehouden met de gemiddelde buitentemperatuur op uurbasis zoals door het KNMI in de afgelopen jaren gemeten. Voor een doorsneewoning kan dan per uur uitgerekend worden hoeveel energie nodig is.

Ons advies is de installatie in dat geval aan te sluiten op de hoofdzone. Wanneer het een kleine installatie betreft, is het mogelijk om bij de Comfort Classic de vermogensbegrenzing ten behoeve van de woningwarmtelevering op de laagst instelbare waarde in te stellen. Bij de Base Cube is er geen verschil tussen de zones als het gaat om efficiëntie.

De tweede cv-zone heeft minder vermogen dan de hoofdzone en is dus uitermate geschikt om uw vloer te verwarmen of een aparte ruimte. Bij de Comfort Classic sluit u de tweede zone aan op  aangeduide tweede cv-zone-aansluiting (de cv-overstort is dan dus de aanvoer). De retour sluit u aan op de retour van de hoofdzone. Bij de Base Cube is dit anders. Een Base Cube heeft zowel voor aanvoer als retour één aansluiting. De scheiding van de zones moet buiten het toestel met de zone-set worden gemaakt. De aansturing van deze zone-set wordt gedaan door het toestel. Zie de (technische) documentatie van de Comfort Classic en Base Cube voor installatievoorbeelden.

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

De Itho Daalderop-cv-ketels kunnen worden aangestuurd met elke 'traploze' OpenTherm kamerthermostaat, bijvoorbeeld de Cenvax CC5000. Dit betekent dat het energieverbruik op elke warmtebehoefte precies kan worden afgesteld en zo stookt u zo efficiënt mogelijk. Ook kan de cv-ketel door een universele (24 Volt) aan/uit-kamerthermostaat worden aangestuurd.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #BCU18111xxx) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Sinds 2016 zijn alle Itho Daalderop cv-ketels in de Base Cube lijn uitgevoerd met een kunststof rookgas afvoersysteem.  De aansluiting is vanaf dat moment ook concentrisch geworden. Bij deze type toestellen is het verplicht om een adapter toe te passen tussen het toestel en het rookgas afvoersysteem. Deze adapter zorgt voor een goede aansluiting en maakt het tevens mogelijk om een rookgasanalyse uit te voeren via de aanwezige meetnippel. Itho Daalderop heeft in haar programma 4 type adapters.

Tot op heden werd de adapter aansluiting parallel, standaard meegeleverd in de verpakking. Vanuit de veiligheidsraad is het advies naar voren gekomen om parallelle rookgassystemen niet langer te promoten. Ook veel installatiebedrijven hebben Itho Daalderop laten weten de adapter niet meer te gebruiken.

Vandaar dat vanaf de productiedatum 24-4-2018 (serienummer #BCU 18111xxxx) de adapter niet meer meegeleverd wordt.

Het toepassen van een adapter blijft noodzakelijk en verplicht.

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

De Itho Daalderop-cv-ketels kunnen worden aangestuurd met elke 'traploze' OpenTherm kamerthermostaat, bijvoorbeeld de Cenvax CC5000. Dit betekent dat het energieverbruik op elke warmtebehoefte precies kan worden afgesteld en zo stookt u zo efficiënt mogelijk. Ook kan de cv-ketel door een universele (24 Volt) aan/uit-kamerthermostaat worden aangestuurd.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Op de Kli-Max 2 cv-ketel kan de Eco- of comfortstand voor warm water ingesteld worden. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van de Kli-Max2 cv-ketel. Bij gebruik van een modulerende thermostaat (OpenTherm) werkt de Eco-of comfort-stand via de gemonteerde thermostaat indien deze functie wordt ondersteund, zie hiervoor de installatiehandleiding van uw kamerthermostaat.

De Kli-Max 2 ketel is gevoelig indien de randaarde van de WCD waaruit de ketel wordt gevoed niet in orde is. Controleer of de aarding in orde is. Als deze in orde is, controleer dan of de gasleiding vanaf het gasblok naar het gas/luchtbakje goed in de achterzijde van dit bakje steekt.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Status 7 is opwarmen tapspiraal en status 6 is tapwater. Als de ketel heen en weer blijft gaan tussen deze twee statussen, kunnen er twee redenen zijn.

 1. De flowmeter is defect of is vervuild, waardoor de ketel geen of slechte tapdetectie ziet.
 2. De tapwater-inregelkraan is vervuild, waardoor de ketel onder de tapdrempel komt van 2 liter.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #BCU18111xxx) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Sinds 2016 zijn alle Itho Daalderop cv-ketels in de Base Cube lijn uitgevoerd met een kunststof rookgas afvoersysteem.  De aansluiting is vanaf dat moment ook concentrisch geworden. Bij deze type toestellen is het verplicht om een adapter toe te passen tussen het toestel en het rookgas afvoersysteem. Deze adapter zorgt voor een goede aansluiting en maakt het tevens mogelijk om een rookgasanalyse uit te voeren via de aanwezige meetnippel. Itho Daalderop heeft in haar programma 4 type adapters.

Tot op heden werd de adapter aansluiting parallel, standaard meegeleverd in de verpakking. Vanuit de veiligheidsraad is het advies naar voren gekomen om parallelle rookgassystemen niet langer te promoten. Ook veel installatiebedrijven hebben Itho Daalderop laten weten de adapter niet meer te gebruiken.

Vandaar dat vanaf de productiedatum 24-4-2018 (serienummer #BCU 18111xxxx) de adapter niet meer meegeleverd wordt.

Het toepassen van een adapter blijft noodzakelijk en verplicht.

Toepassing van dit systeem levert tot 24% energiebesparing op. De mogelijke besparing is berekend door Entry Technology (een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energietechnologie) middels een zogenaamde dynamische simulatie. Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Uit het onderzoek blijkt dat hierdoor een besparing gerealiseerd kan worden tot 16% op uw energierekening. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) bespaart met toepassing van een tweede cv-zone tot 24% op zijn energierekening. In de analyse is rekening gehouden met de gemiddelde buitentemperatuur op uurbasis zoals door het KNMI in de afgelopen jaren gemeten. Voor een doorsneewoning kan dan per uur uitgerekend worden hoeveel energie nodig is.

De tweede cv-zone heeft minder vermogen dan de hoofdzone en is dus uitermate geschikt om uw vloer te verwarmen of een aparte ruimte. Bij de Comfort Classic sluit u de tweede zone aan op  aangeduide tweede cv-zone-aansluiting (de cv-overstort is dan dus de aanvoer). De retour sluit u aan op de retour van de hoofdzone. Bij de Base Cube is dit anders. Een Base Cube heeft zowel voor aanvoer als retour één aansluiting. De scheiding van de zones moet buiten het toestel met de zone-set worden gemaakt. De aansturing van deze zone-set wordt gedaan door het toestel. Zie de (technische) documentatie van de Comfort Classic en Base Cube voor installatievoorbeelden.

Ketels met het HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Alle cv-ketels van Itho Daalderop zijn HR-ketels in de zuinigste HR-klasse: HR107.

Het SV-label betekent dat de ketel beschikt over moderne verbrandingstechnologie. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx zo laag mogelijk gehouden.

Het CW-label voldoet aan de belangrijkste basiseisen voor warmwatercomfort. Het label geeft cijfers 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. Combiketels van Itho Daalderop voldoen aan de hoogste warmwatercomfort eisen met een CW-klasse van minimaal 4.

Het NZ-label betekent dat een cv-ketel geschikt is als Naverwarmer Zonneboiler.

Ja, een HR-ketel is zuiniger dan een VR-ketel. Het exacte percentage is onder andere afhankelijk van de woning, het gebruikte systeem en de wijze van installatie. Wilt u hier meer over weten informeer dan bij uw installateur. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-toestel, verwijzen we u naar uw installateur, verkooppunt of service-organisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon of organisatie voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend is wie uw installateur, verkooppunt of service-organisatie is, kijk dan voor een installateur naar onze dealerlocator op deze website.

De Itho Daalderop-cv-ketels kunnen worden aangestuurd met elke 'traploze' OpenTherm kamerthermostaat, bijvoorbeeld de Cenvax CC5000. Dit betekent dat het energieverbruik op elke warmtebehoefte precies kan worden afgesteld en zo stookt u zo efficiënt mogelijk. Ook kan de cv-ketel door een universele (24 Volt) aan/uit-kamerthermostaat worden aangestuurd.

OpenTherm is de naam van een fabrikant-onafhankelijk systeem van communicatie tussen modulerende kamerthermostaten en verwarmingstoestellen (cv-ketels en luchtverwarmers). Het is een standaard die bestaat uit een communicatie-protocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een op de toekomst gericht systeem dat bestaande eenvoudige installatiepraktijken combineert met een grote functionaliteit en toekomstige uitbreidbaarheid. Zie voor meer informatie de site van OpenTherm : www.opentherm.org.

Dit is sterk afhankelijk van uw woning, de toegepaste verwarming en de aangesloten regeling. Als u de woning niet warm krijgt, is uw installatie niet optimaal. Vraag uw installateur om advies of kijk voor Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt op de dealerlocator van deze website.

Het optimale comfort bereikt u wanneer uw cv-ketel het juiste vermogensbereik heeft. Wanneer de cv-ketel een te hoog minimaal afgegeven vermogen heeft verbruikt de cv-ketel onnodig veel energie. Bij een cv-ketel met een te laag maximaal cv-vermogen daarentegen, krijgt u de vertrekken niet warm genoeg. De gewenste capaciteit kunt u bepalen aan de hand van factoren zoals de grootte en ligging van uw huis. Daarnaast is de capaciteit op tapwater (CW-label) van belang. Bij het bepalen van het tapwater vermogen zijn factoren als het aantal en type tappunten (bad, douche, stort-douche, keuken etc.) van belang. Uw installateur kan u helpen met een goed advies. Itho Daalderop-dealers of –verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

Ja, dit is mogelijk. Vraag er naar bij uw installateur of neem contact op met de helpdesk van Itho Daalderop.

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR cv-ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en RVS-warmtewisselaars van de cv-toestellen kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie.

Met alle Itho Daalderop-toestellen, die voorzien zijn van het CW5- of CW6-label, is het mogelijk om gelijktijdig te tappen in de keuken en badkamer. Met deze toestellen is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het douchen een keukentappunt te voorzien van warm water, zonder dat de douchetemperatuur merkbaar afneemt. Anders gezegd: als u onder een warme douche staat, kan iemand anders in huis gerust in de keuken de warmwaterkraan gebruikten, zonder dat u wordt verrast door een koude douchestraal.

De oorzaak heeft altijd te maken met waterverlies uit uw cv-systeem en dat duidt op lekkage. Het is vaak moeilijk te bepalen waar de lekkage precies vandaan komt. De lekkage kan door de cv-ketel worden veroorzaakt, maar ook door uw installatie. Meestal is echter het expansievat de boosdoener. Wanneer u geen zichtbare lekkage heeft maar wel drukverlies, is het raadzaam om uw installateur de installatie te laten controleren.

Uw douchekraan kan hier een oorzaak van zijn. Controleer de kraanrubbers (leertjes) in uw handbediende douchemengkraan of controleer uw thermostatische douchekraan op juiste werking. Uw installateur kan dit ook voor u doen.

Op de Kli-Max 2 cv-ketel kan de Eco- of comfortstand voor warm water ingesteld worden. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van de Kli-Max2 cv-ketel. Bij gebruik van een modulerende thermostaat (OpenTherm) werkt de Eco-of comfort-stand via de gemonteerde thermostaat indien deze functie wordt ondersteund, zie hiervoor de installatiehandleiding van uw kamerthermostaat.

De Kli-Max 2 ketel is gevoelig indien de randaarde van de WCD waaruit de ketel wordt gevoed niet in orde is. Controleer of de aarding in orde is. Als deze in orde is, controleer dan of de gasleiding vanaf het gasblok naar het gas/luchtbakje goed in de achterzijde van dit bakje steekt.

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

Het heeft de voorkeur ieder jaar de ketel door een erkend installateur te laten inspecteren/onderhouden. Zo blijft u verzekerd van een veilig- en goedwerkende cv-ketel. In de dealerlocator op onze website kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde installateur.

Status 7 is opwarmen tapspiraal en status 6 is tapwater. Als de ketel heen en weer blijft gaan tussen deze twee statussen, kunnen er twee redenen zijn.

 1. De flowmeter is defect of is vervuild, waardoor de ketel geen of slechte tapdetectie ziet.
 2. De tapwater-inregelkraan is vervuild, waardoor de ketel onder de tapdrempel komt van 2 liter.

Soms komt het voor dat er in een cv-ketel storingen ontstaan door vervuiling met magnetiet, maar de oorzaak en het ontstaan hiervan is vaak onduidelijk.

In cv-installaties wordt gebruik gemaakt van diversen materialen (voor verbindingen en warmte-afgiftebronnen). Tussen deze materialen ontstaat elektrolytische corrosie, waarbij het minst edele materiaal zich 'opoffert'. Restanten van dit opofferingsproces komen in het cv-water en dat geeft na enige tijd een verkleuring van het cv-water (zwart water, wat zichtbaar is bij aftappen van de installatie). Daarnaast vervuilt het cv-water ook als gevolg van corrosie door zuurstof, wat zich in het cv-water bevindt. Dit komt in alle cv-installaties voor en heeft ook niet direct gevolgen voor het functioneren van de cv-ketel. Echter, wanneer het cv-water ook kalkhoudend is, ontstaan er wel problemen met magnetiet. Kalk in het cv-water werkt als drager voor vervuiling, waarbij de kalk bij verwarming zich aanhecht op de binnenzijde van de warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een dun laagje met vervuiling (magnetiet) in de warmtewisselaar, dat bij ca. 1.5 bar en ongeveer 60 graden een kookgeluid geeft tijdens het branden van de cv-ketel. Door het uitzetten en krimpen van de warmtewisselaar laten soms stukjes van deze vervuiling los en dat kan verstoppingen of storingen veroorzaken.

Itho Daalderop houdt bij het ontwerp van de cv-ketels hier rekening mee, maar er zijn situaties waarin magnetiet toch van invloed is. De vervuiling door magnetiet kan eigenlijk simpel worden bestreden, door de hoeveelheid zuurstof in het cv-water zo veel mogelijk te beperken door het toepassen van een luchtafscheider. 

Als een cv-ketel storingen vertoont door vervuiling van magnetiet, dient de totale installatie (inclusief cv-ketel) gespoeld te worden met schoon leidingwater. Als de klachten niet zijn verholpen, kan het toevoegen van een reiniger een oplossing bieden, neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Indien het reinigen niet het gewenste resultaat geeft, dan dient het vervuilde onderdeel te worden vervangen. 

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #CCL18111xxx.) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Voor alle type Itho Daalderop toestellen geldt; Toestellen met productie datum na 24-4-2018 (vanaf sn #BCU18111xxx) zijn uitgevoerd met deze “bio oplosbare verdringer”. De toestellen zijn herkenbaar door een sticker op het toestel en een sticker in het toestel (condensbak of naast de regelunit afhankelijk van type). Ook alle geleverde servicesets zijn vanaf die datum van het nieuwe materiaal. In de service set zit een instructie voor het vervangen en materiaal voor het juist verwerken en afvoeren van de oude verdringer.

Sinds 2016 zijn alle Itho Daalderop cv-ketels in de Base Cube lijn uitgevoerd met een kunststof rookgas afvoersysteem.  De aansluiting is vanaf dat moment ook concentrisch geworden. Bij deze type toestellen is het verplicht om een adapter toe te passen tussen het toestel en het rookgas afvoersysteem. Deze adapter zorgt voor een goede aansluiting en maakt het tevens mogelijk om een rookgasanalyse uit te voeren via de aanwezige meetnippel. Itho Daalderop heeft in haar programma 4 type adapters.

Tot op heden werd de adapter aansluiting parallel, standaard meegeleverd in de verpakking. Vanuit de veiligheidsraad is het advies naar voren gekomen om parallelle rookgassystemen niet langer te promoten. Ook veel installatiebedrijven hebben Itho Daalderop laten weten de adapter niet meer te gebruiken.

Vandaar dat vanaf de productiedatum 24-4-2018 (serienummer #BCU 18111xxxx) de adapter niet meer meegeleverd wordt.

Het toepassen van een adapter blijft noodzakelijk en verplicht.

Hybride betekent dat er twee toestellen met elkaar samenwerken. De HP (Cool) Cube bestaat uit een warmtepomp-deel en een cv-deel. Het warmtepompdeel onttrekt en transporteert warmte uit omgevingslucht naar de woning. De cv-ketel heeft twee functies: bereiding van warm tapwater en bij een hoge verwarmingsvraag kan de cv-ketel ‘bijverwarmen of overnemen’, bijvoorbeeld als het een paar graden vriest.

De HP (Cool) Cube beschikt over het NZ-label. Het is dus mogelijk om een combinatie te maken met een zonneboilersysteem.

Itho Daalderop heeft een laadboiler (Combiload 100) ontwikkeld, waarmee u het warmwatercomfort kan verbeteren naar CW 6.

Met de HP (Cool) Cube kunt u aanzienlijk besparen op uw energierekening. Er wordt namelijk hoofdzakelijk elektriciteit gebruikt, in plaats van gas, om de woning te verwarmen. Daardoor daalt uw gasverbruik voor verwarming aanzienlijk. Uw elektriciteitsverbruik zal stijgen, maar per saldo bent u goedkoper uit. Bovendien spaart u het milieu, omdat u de CO2-uitstoot flink reduceert. Wanneer u groene stroom gebruikt is er zelfs helemaal geen sprake van CO2-uitstoot van het warmtepomp-deel.

Dat hangt af van hoe groot de woning is, de isolatie van de woningschil, de luchtdichtheid en het bewonersgedrag. Besparing tot € 450,- per jaar is mogelijk. Om een gevoel te krijgen van de besparing het volgende voorbeeld: Van een nageïsoleerde jaren '80 tussenwoning zal het gasverbruik halveren. Het elektrisch verbruik van de warmtepomp neemt toe, maar de totale besparing op de energiekosten loopt op tot € 250,- per jaar in deze situatie.

De warmtepomp maakt gebruik van een combinatie van buitenlucht en warme ventilatielucht uit de woning. Vanwege het extra aandeel buitenlucht neemt het bronvermogen van de warmtepomp flink toe wat ten goede komt aan het te leveren warmtepompvermogen. De warmtepomp kan efficiënt warmte uit de lucht halen om dit weer op een energiezuinige manier via een Laag Temperatuur verwarmingssysteem, zoals de vloerverwarming of LTV convectoren, terug te voeren aan de woning.

De HP Cube is samengesteld uit een kleine warmtepomp die naast de Base Cube cv-ketel functioneert. Beiden warmteopwekkers zijn hydraulisch en regeltechnisch gekoppeld. Dit geeft een betrouwbare en duurzame oplossing om een woonhuis te verwarmen. De warmtepomp heeft het hoogste rendement op een Laag Temperatuur verwarmingssysteem, zoals vloerverwarming. Daarbij is een temperatuurtraject van 35°C/30°C een mooi uitgangspunt om een hoog rendement (COP) te behalen. Als het echt koud wordt dan springt de cv-ketel bij en levert aanvullend verwarmingsvermogen, zodat u altijd verzekert bent van een comfortabel klimaat.

Ja, de warmtepomp kan in de zomer ook koeling leveren. Het is de bedoeling om gebruik te maken van het bestaande vloerverwarmingssysteem. Door nu gekoeld water van 18°C door de vloer te laten stromen koelt de vloer en kan de woonkamer op een comfortabel temperatuurniveau gehouden worden. Het koelvermogen is beperkt (ongeveer 20 tot 25 Watt/m2 vloeroppervlak bij slangen h.o.h. 150 mm), maar is voldoende om de gekoelde woonruimte beneden de buitentemperatuur terug te koelen. Daarbij beveiligt de warmtepomp de minimale wateraanvoertemperatuur en voorkomt dat daardoor condensvorming op de vloer ontstaat. Een extra condensbeveiliging is niet nodig.

Dit is mogelijk als hier vloerverwarming of luchtconvectoren aanwezig zijn. Met radiatoren is koelen niet mogelijk. Er dient rekening gehouden te worden dat de badkamer niet op het koelsysteem aangesloten wordt. Dit om een oncomfortabele koude vloer en condensvorming te voorkomen.

Er is weinig onderhoud nodig aan de warmtepomp. Een jaarlijkse inspectie en controle is gewenst, zoals ook het filter gereinigd dient te worden. De cv-ketel heeft natuurlijk ook een controle nodig. Dit kan mooi in 1 keer.

Als er in de hele woning Laag Temperatuurverwarming aanwezig is kunnen de cv-ketel en de warmtepomp via een één-zone temperatuur systeem warmwater transporteren. Dat wil zeggen dat de cv-ketel en de warmtepomp één uitgaande watertemperatuur levert, die weersafhankelijk voorgeregeld is. Als er ook radiatoren aanwezig zijn is een hogere cv-temperatuur nodig. De ketel kan apart, op een tweede zone een hogere watertemperatuur leveren. De tweede zone kan niet koelen.

Itho Daalderop heeft de spIDer klimaat thermostaat in het programma. Deze thermostaat plaats je in een centrale ruimte, zoals de woonkamer. Via een bedraad OpenTherm of draadloze verbinding communiceert de thermostaat met de ketel en de warmtepomp. Er hoeft dus geen bedrading getrokken te worden. Bij de HP Cube dient een ontvanger geplaatst te worden. Er kan zowel via een "OpenTherm signaal" als een "aan/uit signaal" geschakeld worden. Als er een twee zone regeling geïnstalleerd is plaatst u een tweede schakelende aan/uit thermostaat. Heeft u een ander fabricaat thermostaat dan is dat ook mogelijk.

De Base Cube cv-ketel blijft meer dan voldoende warmtapwater (tapklasse CW5) leveren.

Apparatuur maakt altijd iets geluid, maar er is speciale aandacht besteedt om dit zo laag mogelijk te houden. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar dampdicht geïsoleerde kanalen, kanaaldiameters en naar een opstelling die het installatiegeluid door leidingen en wanden niet voort kan planten. Een opstelling in een afgesloten ruimte heeft altijd de voorkeur.

De HP (Cool) Cube dient altijd Weersafhankelijk geregeld te worden. De buitenvoeler daarvoor dient los besteld te worden. Het warmtepompdeel (zone 1) kan via een aan/uit-thermostaat geregeld worden. Indien gewenst kunt u zone 2 regelen via een aparte thermostaat.

Hybride betekent dat er twee toestellen met elkaar samenwerken. De HP (Cool) Cube bestaat uit een warmtepomp-deel en een cv-deel. Het warmtepompdeel onttrekt en transporteert warmte uit omgevingslucht naar de woning. De cv-ketel heeft twee functies: bereiding van warm tapwater en bij een hoge verwarmingsvraag kan de cv-ketel ‘bijverwarmen of overnemen’, bijvoorbeeld als het een paar graden vriest.

De HP (Cool) Cube beschikt over het NZ-label. Het is dus mogelijk om een combinatie te maken met een zonneboilersysteem.

Itho Daalderop heeft een laadboiler (Combiload 100) ontwikkeld, waarmee u het warmwatercomfort kan verbeteren naar CW 6.

Met de HP (Cool) Cube kunt u aanzienlijk besparen op uw energierekening. Er wordt namelijk hoofdzakelijk elektriciteit gebruikt, in plaats van gas, om de woning te verwarmen. Daardoor daalt uw gasverbruik voor verwarming aanzienlijk. Uw elektriciteitsverbruik zal stijgen, maar per saldo bent u goedkoper uit. Bovendien spaart u het milieu, omdat u de CO2-uitstoot flink reduceert. Wanneer u groene stroom gebruikt is er zelfs helemaal geen sprake van CO2-uitstoot van het warmtepomp-deel.

Dat hangt af van hoe groot de woning is, de isolatie van de woningschil, de luchtdichtheid en het bewonersgedrag. Besparing tot € 450,- per jaar is mogelijk. Om een gevoel te krijgen van de besparing het volgende voorbeeld: Van een nageïsoleerde jaren '80 tussenwoning zal het gasverbruik halveren. Het elektrisch verbruik van de warmtepomp neemt toe, maar de totale besparing op de energiekosten loopt op tot € 250,- per jaar in deze situatie.

De warmtepomp maakt gebruik van een combinatie van buitenlucht en warme ventilatielucht uit de woning. Vanwege het extra aandeel buitenlucht neemt het bronvermogen van de warmtepomp flink toe wat ten goede komt aan het te leveren warmtepompvermogen. De warmtepomp kan efficiënt warmte uit de lucht halen om dit weer op een energiezuinige manier via een Laag Temperatuur verwarmingssysteem, zoals de vloerverwarming of LTV convectoren, terug te voeren aan de woning.

De HP Cube is samengesteld uit een kleine warmtepomp die naast de Base Cube cv-ketel functioneert. Beiden warmteopwekkers zijn hydraulisch en regeltechnisch gekoppeld. Dit geeft een betrouwbare en duurzame oplossing om een woonhuis te verwarmen. De warmtepomp heeft het hoogste rendement op een Laag Temperatuur verwarmingssysteem, zoals vloerverwarming. Daarbij is een temperatuurtraject van 35°C/30°C een mooi uitgangspunt om een hoog rendement (COP) te behalen. Als het echt koud wordt dan springt de cv-ketel bij en levert aanvullend verwarmingsvermogen, zodat u altijd verzekert bent van een comfortabel klimaat.

Ja, de warmtepomp kan in de zomer ook koeling leveren. Het is de bedoeling om gebruik te maken van het bestaande vloerverwarmingssysteem. Door nu gekoeld water van 18°C door de vloer te laten stromen koelt de vloer en kan de woonkamer op een comfortabel temperatuurniveau gehouden worden. Het koelvermogen is beperkt (ongeveer 20 tot 25 Watt/m2 vloeroppervlak bij slangen h.o.h. 150 mm), maar is voldoende om de gekoelde woonruimte beneden de buitentemperatuur terug te koelen. Daarbij beveiligt de warmtepomp de minimale wateraanvoertemperatuur en voorkomt dat daardoor condensvorming op de vloer ontstaat. Een extra condensbeveiliging is niet nodig.

Dit is mogelijk als hier vloerverwarming of luchtconvectoren aanwezig zijn. Met radiatoren is koelen niet mogelijk. Er dient rekening gehouden te worden dat de badkamer niet op het koelsysteem aangesloten wordt. Dit om een oncomfortabele koude vloer en condensvorming te voorkomen.

Er is weinig onderhoud nodig aan de warmtepomp. Een jaarlijkse inspectie en controle is gewenst, zoals ook het filter gereinigd dient te worden. De cv-ketel heeft natuurlijk ook een controle nodig. Dit kan mooi in 1 keer.

Als er in de hele woning Laag Temperatuurverwarming aanwezig is kunnen de cv-ketel en de warmtepomp via een één-zone temperatuur systeem warmwater transporteren. Dat wil zeggen dat de cv-ketel en de warmtepomp één uitgaande watertemperatuur levert, die weersafhankelijk voorgeregeld is. Als er ook radiatoren aanwezig zijn is een hogere cv-temperatuur nodig. De ketel kan apart, op een tweede zone een hogere watertemperatuur leveren. De tweede zone kan niet koelen.

Itho Daalderop heeft de spIDer klimaat thermostaat in het programma. Deze thermostaat plaats je in een centrale ruimte, zoals de woonkamer. Via een bedraad OpenTherm of draadloze verbinding communiceert de thermostaat met de ketel en de warmtepomp. Er hoeft dus geen bedrading getrokken te worden. Bij de HP Cube dient een ontvanger geplaatst te worden. Er kan zowel via een "OpenTherm signaal" als een "aan/uit signaal" geschakeld worden. Als er een twee zone regeling geïnstalleerd is plaatst u een tweede schakelende aan/uit thermostaat. Heeft u een ander fabricaat thermostaat dan is dat ook mogelijk.

De Base Cube cv-ketel blijft meer dan voldoende warmtapwater (tapklasse CW5) leveren.

Apparatuur maakt altijd iets geluid, maar er is speciale aandacht besteedt om dit zo laag mogelijk te houden. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar dampdicht geïsoleerde kanalen, kanaaldiameters en naar een opstelling die het installatiegeluid door leidingen en wanden niet voort kan planten. Een opstelling in een afgesloten ruimte heeft altijd de voorkeur.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Legionella, ook wel “veteranenziekte” genoemd, komt veelvuldig in water voor. Het is op zich ongevaarlijk, mits de bacterie zich niet vermenigvuldigt. Vermenigvuldiging vindt plaats in water met een temperatuur tussen de 25 °C en 55 °C en wanneer het water een lange tijd stilstaat. Wanneer er van dit water nevel wordt ingeademd, kan men ziek worden.

Legionella speelt bij Itho Daalderop-toestellen geen rol, omdat het water in de toestellen een temperatuur heeft die hoger is dan 60 °C. Ook het afkoelen of het “leeg” tappen van een boiler is ongevaarlijk. Als u uw boiler voor langere tijd heeft uitgezet, is het wel raadzaam deze voor het eerste gebruik volledig op te warmen (> 60°C) en een keer volledig leeg te tappen.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

6.6. Legionellapreventie

Als de boiler langer dan een week in de boilerstand STANDBY staat, is het mogelijk dat legionellabacteriën ontstaan. Gebruik om deze reden, wanneer de boiler weer ingeschakeld is, de volgende procedure: a) Schakel de functie BOOST in en wacht tot het boilerwater minimaal tien minuten op temperatuur is. b) Open de warmwaterkraan en spoel de warmwaterleiding door tot er koud water uit de kraan komt.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Legionella, ook wel “veteranenziekte” genoemd, komt veelvuldig in water voor. Het is op zich ongevaarlijk, mits de bacterie zich niet vermenigvuldigt. Vermenigvuldiging vindt plaats in water met een temperatuur tussen de 25 °C en 55 °C en wanneer het water een lange tijd stilstaat. Wanneer er van dit water nevel wordt ingeademd, kan men ziek worden.

Legionella speelt bij Itho Daalderop-toestellen geen rol, omdat het water in de toestellen een temperatuur heeft die hoger is dan 60 °C. Ook het afkoelen of het “leeg” tappen van een boiler is ongevaarlijk. Als u uw boiler voor langere tijd heeft uitgezet, is het wel raadzaam deze voor het eerste gebruik volledig op te warmen (> 60°C) en een keer volledig leeg te tappen.

In de meeste situaties wel. De Close-in Compact of Close-in Boily is slechts 14,3 cm hoog en de standaard plintmaat is 15 cm. In een bestaande keuken kan de plint vaak los ‘geklikt’ worden en kan de boiler eenvoudig worden geplaatst. Bovendien is de boiler zeer compact van formaat, zodat u deze makkelijk tussen de stelpoten van uw keukenkast kunt plaatsen.
Indien de plint niet hoog genoeg is (minimaal 15 cm) of u een bestaande plint niet kunt verwijderen, is de boiler ook gewoon in de keukenkast te plaatsen.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

Bij aanschaf van een keukenboiler is het raadzaam om niet (alleen) naar de inhoud te kijken, maar ook naar de opbrengst van warm water. De Close-in Compact mag dan wel een inhoud hebben van 5 liter, de output is 14 liter van 40 °C. Dit komt door een doordachte techniek, waarbij het water op een hogere temperatuur (85 °C) in het boilervat is opgeslagen en via een mengventiel wordt teruggemengd naar een lagere temperatuur (55 °C). Het warmwatergebruik in de keuken beperkt zich vaak tot het wassen van handen, vuile vaat spoelen, handafwas, emmer sop tappen (emmer is ca. 7 tot 10 liter). De opwarmtijd van de Close-in Compact is slechts 10 minuten. Dus na gebruik van grote hoeveelheden heeft men na enkele minuten al weer de volledige voorraad ter beschikking. In twijfelgevallen of bij groot gebruik kunt u kiezen voor een hotfill-aansluiting of ander type Close-in. Vraag uw installateur om advies. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze website opzoeken.

In deze video wordt uitgelegd hoe u uw Close-in Compact kunt resetten.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Legionella, ook wel “veteranenziekte” genoemd, komt veelvuldig in water voor. Het is op zich ongevaarlijk, mits de bacterie zich niet vermenigvuldigt. Vermenigvuldiging vindt plaats in water met een temperatuur tussen de 25 °C en 55 °C en wanneer het water een lange tijd stilstaat. Wanneer er van dit water nevel wordt ingeademd, kan men ziek worden.

Legionella speelt bij Itho Daalderop-toestellen geen rol, omdat het water in de toestellen een temperatuur heeft die hoger is dan 60 °C. Ook het afkoelen of het “leeg” tappen van een boiler is ongevaarlijk. Als u uw boiler voor langere tijd heeft uitgezet, is het wel raadzaam deze voor het eerste gebruik volledig op te warmen (> 60°C) en een keer volledig leeg te tappen.

In de meeste situaties wel. De Close-in Compact of Close-in Boily is slechts 14,3 cm hoog en de standaard plintmaat is 15 cm. In een bestaande keuken kan de plint vaak los ‘geklikt’ worden en kan de boiler eenvoudig worden geplaatst. Bovendien is de boiler zeer compact van formaat, zodat u deze makkelijk tussen de stelpoten van uw keukenkast kunt plaatsen.
Indien de plint niet hoog genoeg is (minimaal 15 cm) of u een bestaande plint niet kunt verwijderen, is de boiler ook gewoon in de keukenkast te plaatsen.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

In deze video wordt uitgelegd hoe u uw Close-in Boily kunt resetten.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Legionella, ook wel “veteranenziekte” genoemd, komt veelvuldig in water voor. Het is op zich ongevaarlijk, mits de bacterie zich niet vermenigvuldigt. Vermenigvuldiging vindt plaats in water met een temperatuur tussen de 25 °C en 55 °C en wanneer het water een lange tijd stilstaat. Wanneer er van dit water nevel wordt ingeademd, kan men ziek worden.

Legionella speelt bij Itho Daalderop-toestellen geen rol, omdat het water in de toestellen een temperatuur heeft die hoger is dan 60 °C. Ook het afkoelen of het “leeg” tappen van een boiler is ongevaarlijk. Als u uw boiler voor langere tijd heeft uitgezet, is het wel raadzaam deze voor het eerste gebruik volledig op te warmen (> 60°C) en een keer volledig leeg te tappen.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De Itho Daalderop-keukenboilers verliezen gemiddeld 1 °C per uur, wat zou betekenen dat de boiler na 3 dagen volledig zou zijn afgekoeld. Een boiler uitschakelen voor een periode van minder dan 24 uur levert dus geen besparing op en kan u zelfs meer geld kosten. Uitschakelen tijdens een vakantie levert wel een kostenbesparing op. Let er op dat u na uw afwezigheid de boiler een keer volledig opwarmt en doorspoelt.

Een Close-in-keukenboiler kan zowel op de koud- als op de warmwaterleiding worden aangesloten. Alleen de Close-in Boily en de Close-in Boily+ kunnen uitsluitend op de koudwaterleiding worden aangesloten. Wanneer een keukenboiler op de koudwaterleiding wordt aangesloten, noemen we dat een cold-fill aansluiting. De boiler wordt dan met koud water gevuld en volledig verwarmd door de boiler. Hiermee realiseert u de grootste energiebesparing, maar bestaat de kans dat u de boiler leeg tapt en enkele minuten moet wachten tot u weer warm water heeft. U kunt voor deze installatie kiezen:
- als er geen warmwaterleiding ter plaatste is
- wanneer de cv-ketel (of ander warmwatertoestel) ver van het tappunt verwijderd is, omdat in deze gevallen een keukenboiler energie bespaart
- wanneer u tegelijk warm water wilt kunnen gebruiken in de badkamer en in de keuken

Wanneer de keukenboiler op de warmwaterleiding, ofwel hot-fill, wordt aangesloten, wordt de boiler gevuld met warm water. In dat geval zal de keukenboiler het water op temperatuur houden en eventueel bijverwarmen. U bespaart dan niet meer op uw energieverbruik. Deze installatie heeft als voordeel dat u direct warm water heeft en onbeperkt warm water kunt tappen.

6.6. Legionellapreventie

Als de boiler langer dan een week in de boilerstand STANDBY staat, is het mogelijk dat legionellabacteriën ontstaan. Gebruik om deze reden, wanneer de boiler weer ingeschakeld is, de volgende procedure: a) Schakel de functie BOOST in en wacht tot het boilerwater minimaal tien minuten op temperatuur is. b) Open de warmwaterkraan en spoel de warmwaterleiding door tot er koud water uit de kraan komt.

Wanneer de functie SMART CONTROL is geactiveerd, leert de boiler zelfstandig het gebruik van warm water gedurende een volledige week. Na de eerste week weet de boiler op welke tijden van elke dag warm water wordt gebruikt en zorgt er voor dat het boilerwater op die momenten op temperatuur is. Ook de temperatuurinstelling van het boilerwater wordt automatisch aangepast. Meer gebruik van warm water op een bepaalde tijd, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de temperatuur van het boilerwater op dat moment hoger zal zijn dan ingesteld.

Waarschijnlijk krijgt de boiler geen nachtstroom of er is geen nachtfase aanwezig.

Indien de boiler langdurig (10 minuten) slechts lauw water geeft, dan is waarschijnlijk de thermostaat defect.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De vraag of u tijdens vakantie uw warmwatertoestellen uit dient te schakelen, is geheel afhankelijk van de duur van uw afwezigheid. Bent u langer dan 1 week afwezig raden wij u af uw boiler uit te schakelen. De energie die weer nodig is voor het volledig opwarmen is namelijk kleiner dan het water tijdens deze periode op temperatuur te houden.

Smart Boilers

De Smartboiler behoort tot de nieuwste generatie elektrische boilers die over zelflerend vermogen beschikken. De boilers leren op basis van het verbruikspatroon van de eindgebruiker en passen daar het moment van opwarmen op aan. Hierdoor worden stilstandsverliezen geminimaliseerd en dus energie bespaard. De energiebesparing voor de Smartboiler kan oplopen tot 10% in vergelijking met een normale elektrische boiler.

 

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De vraag of u tijdens vakantie uw warmwatertoestellen uit dient te schakelen, is geheel afhankelijk van de duur van uw afwezigheid. Bent u langer dan 1 week afwezig raden wij u af uw boiler uit te schakelen. De energie die weer nodig is voor het volledig opwarmen is namelijk kleiner dan het water tijdens deze periode op temperatuur te houden.

Smart Boilers

De Smartboiler behoort tot de nieuwste generatie elektrische boilers die over zelflerend vermogen beschikken. De boilers leren op basis van het verbruikspatroon van de eindgebruiker en passen daar het moment van opwarmen op aan. Hierdoor worden stilstandsverliezen geminimaliseerd en dus energie bespaard. De energiebesparing voor de Smartboiler kan oplopen tot 10% in vergelijking met een normale elektrische boiler.

 

Dit is afhankelijk van de situatie. Een installatie met < 30 meter leidingwerk, leidingen met een doorsnede van >15 mm (22 mm heeft de voorkeur!) en een voordruk van >2,5 bar, levert bij gebruik van een normale douche of bad geen probleem op.

Wanneer u situatie niet aan bovenstaande voldoet, kan het nodig kan zijn om het leidingwerk aan te passen of andere voorzieningen te treffen om de door u gewenste hoeveelheid warm water te garanderen. Uw installateur kan u hierover adviseren. Itho Daalderop dealers of verkooppunten bij u in de buurt, kunt u via deze site opzoeken.

Als u uw ketel uitbreidt met een Boostboiler, dan verbetert dit de leverdruk van de totale installatie. U heeft dan dus meer waterdruk dan wanneer u alleen een combiketel heeft. De Itho Daalderop Boostboiler heeft geen invloed op de kracht van de waterstraal (leverdruk) op het tappunt. Echter, de meeste cv-ketels verminderen de waterdruk. Door toepassing van beide toestellen wordt de waterdruk per saldo verbeterd.

Ja, dit is mogelijk. Wel moet u hierbij rekening houden dat het uiteindelijke warmwatercomfort van een installatie met en Boostboiler afhankelijk is van de toegepaste cv-ketel (CW3 of CW4). Maar zelfs in combinatie met een CW3-ketel levert de Boostboiler ruim voldoende water voor gelijktijdig gebruik van twee normale douches.

Als u een royale hoeveelheid water heeft getapt (bijvoorbeeld door tijdens het douchen ook een bad te vullen, of het gebruik van twee douches tegelijkertijd), kan de Boostboiler leeg raken. In dit geval levert de cv-ketel nog warm water. De hoeveelheid warm water is alleen minder dan wanneer de Boost boiler gevuld is.  

Ja, de Itho Daalderop Boostboiler kan op vrijwel iedere ketel worden aangesloten. Hierbij is het merk van de ketel onbelangrijk. Wel is het van belang dat de cv-ketel niet groter is dan het CW4-label en dat de ketel is voorzien van het keurmerk Naverwarmer Zonneboiler (NZ-keur). Deze gegevens vindt u op de typeplaat van uw toestel. Informeer eventueel bij uw installateur of uw cv-ketel voldoet aan deze eisen.

Nee, doordat de Boostboiler zeer goed is geïsoleerd, kost het op temperatuur houden van het water in de Boostboiler relatief weinig energie. Als de boiler is opgesteld in een ruimte van 20 °C is het warmteverlies maximaal 25 Watt. Extra voordeel is dat de Boostboiler ervoor zorgt dat de cv-ketel minder vaak aan/uit schakelt. Dit aan/uitschakelen kost ook energie omdat bij elke schakeling de ketel wordt geventileerd met koude lucht voordat deze ontsteekt. Bij toepassing van de Boostboiler bespaart u hier dus ook energie op.

Waarschijnlijk niet, een douchetempel heeft soms wel tot 40 liter per minuut aan warm water (39°C) nodig. De Itho Daalderop Boostboiler kan maximaal 15 liter per minuut van 60°C, ofwel 28 liter per minuut van 39°C. Raadpleeg de leverancier van de douchetempel of dit voldoende is. Voor grotere installaties heeft Itho Daalderop zogenaamde oplaadboilers in het productassortiment.

Uit oogpunt van energie (belasting milieu) is het belangrijk dat u zich realiseert dat de Itho Daalderop-toestellen uitstekend geïsoleerd zijn en nauwelijks energieverliezen hebben. De vraag of u tijdens vakantie uw warmwatertoestellen uit dient te schakelen, is geheel afhankelijk van de duur van uw afwezigheid. Bent u langer dan 1 week afwezig raden wij u af uw boiler uit te schakelen. De energie die weer nodig is voor het volledig opwarmen is namelijk kleiner dan het water tijdens deze periode op temperatuur te houden.

Smart Boilers

De Smartboiler behoort tot de nieuwste generatie elektrische boilers die over zelflerend vermogen beschikken. De boilers leren op basis van het verbruikspatroon van de eindgebruiker en passen daar het moment van opwarmen op aan. Hierdoor worden stilstandsverliezen geminimaliseerd en dus energie bespaard. De energiebesparing voor de Smartboiler kan oplopen tot 10% in vergelijking met een normale elektrische boiler.

 

Wanneer de functie SMART CONTROL is geactiveerd, leert de boiler zelfstandig het gebruik van warm water gedurende een volledige week. Na de eerste week weet de boiler op welke tijden van elke dag warm water wordt gebruikt en zorgt er voor dat het boilerwater op die momenten op temperatuur is. Ook de temperatuurinstelling van het boilerwater wordt automatisch aangepast. Meer gebruik van warm water op een bepaalde tijd, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de temperatuur van het boilerwater op dat moment hoger zal zijn dan ingesteld.

Voor een gemiddeld jaar zal één keer de inhoud van de boiler gebruikt worden voor spuien.

De installatie op het dak bestaat uit 2 delen, te weten :
- een montageset met loodslabbe en deze weegt 14 kg
- zonnecollector weegt 41 kg

Nee, de cv-ketel komt pas in werking wanneer de boiler nog niet op temperatuur is of te veel in temperatuur is gezakt. Waneer de zonneboiler tijdens het tappen leeg raakt zal de ketel ook bijspringen.

Bij de DWTW-1 (koperen uitvoering) is een atmosferische onderbreking noodzakelijk vanuit het oogpunt van beveiliging van het drinkwater tegen verontreiniging. Het KIWA ziet hierop toe. Indien de DWTW met behulp van de bijgeleverde aansluitstukken en conform de instructie wordt gemonteerd, voldoet de installatie aan de drinkwaterveiligheid, zoals vastgelegd in NEN 1717.Het wordt aangeraden alleen de doucheafvoer over de DWTW te laten lopen. De badafvoer moet dus apart gehouden worden.

De werking van de DWTW berust erop dat het afvalwater als een min of meer gelijkmatige verdeelde film langs de binnen wand naar beneden druipt. Als de buis horizontaal of schuin gemonteerd wordt, neemt het rendement sterk af. Dit wordt dus afgeraden.

De DWTW is in de praktijk getest in vier huishoudens gedurende een jaar. Deze proef is uitgevoerd door GASTEC en daarbij is aangetoond dat er een rendement van ruim 30 % warmteterugwinning is bereikt. De huidige DWTW van Itho Daalderop is een verbeterde versie. Het apparaat is verlengd en de stroming is geoptimaliseerd. In laboratorium-opstelling wordt een rendement van meer dan 50% gehaald. Afhankelijk van de opstelling en het gebruik kunt u uitgaan van een praktijkrendement van ca. 40 %. Het gasverbruik door douchen bedraagt in Nederland 60 m3 aardgas per persoon per jaar. Hiervan kunt u dus 40 % = 24 m3 per persoon besparen.

De DWTW mag niet op een bad worden aangesloten, omdat een bad te snel leegloopt, waardoor de atmosferische onderbreking - onder aan de DWTW - overloopt. Bovendien is er geen gelijktijdigheid tussen het vullen van het bad en het leeglopen.

De DWTW is zelfreinigend. Langdurig gebruik van schuurmiddelen op basis van een kalkhoudende suspensie kan een aanslag veroorzaken die de warmte-uitwisseling (het rendement) nadelig beïnvloedt. Gebruik van kalkhoudende schuurmiddelen wordt afgeraden. Staak het gebruik van kalkhoudende schuurmiddelen en reinig in dit geval de DWTW.

Er zijn testen gedaan hoeveel energie het opbrengt om de boiler hoger in temperatuur op te warmen en hoeveel energie dit kost (pompen die draaien e.d.). De temperatuur 60°C is hier als optimum uitgekomen.

In uw badkamer is er uiteraard erg veel vocht. Als u niet goed ventileert, ontstaan er daarom al snele grote problemen zoals schimmels of rottende muren.

Een inschuifventilator is een ventilator voor in de badkamer, die u in de reeds aanwezige buis schuift. Een inschuifventilator is vooral handig als er geen ruimte is voor een complete badkamerventilator.

U heeft een openhaardventilator nodig als de rook van de openhaard niet goed afgevoerd wordt en bijvoorbeeld in de woonkamer blijft hangen. Een openhaardventilator zorgt ervoor dat de 'trek' in het kanaal verbeterd wordt, waardoor de rook probleemloos wordt afgevoerd. 

Mocht er onverhoopt geen goede luchtdichte afsluiting tussen de uitblaastuit van de CVE ECO RFT en het uitblaaskanaal aanwezig zijn, dan zou eventuele condensatie, ontstaan in het uitblaaskanaal, terecht kunnen komen bij de elektronica. Door het plaatsen van een blister in de unit, wordt voorkomen dat dit vocht in aanraking met de elektronica komt.

Door condensatie aan de binnenzijde van het uitblaaskanaal, in combinatie met onvoldoende afsluiting van de aansluiting op de uitblaastuit van de unit (installatiefout) kan er mogelijk vocht aan de bovenzijde op de unit komen. Dit vocht kruipt naar de rand van de voordeksel en kan op deze manier in de unit komen op een plaats waar de elektronica zit. Hierdoor kan de print defect gaan.

Door een goede luchtdichte afsluiting te maken tussen de uitblaastuit van de CVE ECO RFT en het uitblaaskanaal, wordt voorkomen dat eventuele condensatie, ontstaan in het uitblaaskanaal, bij de elektronica terecht zou kunnen komen.

Ja, er kunnen meerdere RFT-bedieningsschakelaars worden gebruikt. Het is dus mogelijk om naast de keuken ook in de badkamer en toilet een (extra) bedieningsschakelaar te plaatsen.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

Nee, helaas zijn deze CVE-units niet geschikt om met een afstandbediening uit te breiden. Alleen ventilatie-units van het type CVE ECO zijn geschikt voor een draadloze afstandbediening.

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Een goed ontworpen, goed geïnstalleerd en regelmatig onderhouden systeem dat op de juiste manier bediend wordt, heeft geen nadelige invloed op de gezondheid. Deze installatie zal bijdragen aan een aangenaam binnenklimaat. Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in een huis. Ook raakt de lucht vervuild door kookluchtjes, rook en stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. Ventilatie voert deze vochtige en vervuilde lucht af. Bij niet of slecht ventileren zal vocht en schadelijke stoffen hopen zich op en de woning wordt een verzamelplaats voor schimmels en huismijt. Dat kan weer leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij kinderen, zoals benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmvorming of chronische neusverkoudheid. Goed ventileren voorkomt dit.

In principe is het niet nodig om bij een woning die voorzien is van een HR-balansventilatie systeem ramen open te zetten om te ventileren. Het systeem zorgt zelf voor verse luchtaanvoer en "vuile" luchtafvoer. Uiteraard zijn er momenten waarop met meer wilt ventileren dan standaard nodig is, bijvoorbeeld tijdens of na een feestje. Het openzetten van een raam als spuiventilatie is dan een goede oplossing. Bedenk wel dat dit in het stookseizoen extra energie kan kosten doordat de "warme" ruimtelucht rechtstreeks door het raam naar buiten gaat en "koude" buitenlucht onverwarmd binnenkomt.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

De filters van uw ventilatierunit met warmteterugwinning type HRU-3 moet u elk kwartaal schoonmaken door deze te stofzuigen en uit te spoelen met water. Eén keer per jaar moet u de filters vervangen. De filters zijn bereikbaar door onderstaande stappen te doorlopen:

 • Maak de unit spanningsloos door de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
 • Draai de deur aan de voorzijde linksom (bajonet sluiting) en verwijder deze
 • Verwijder de filters (2 stuks)
 • Maak de filters schoon
 • Plaats de schoongemaakte of nieuwe filters
  (Let op, de filter heeft een fijne en een grove zijde. De fijne zijde moet aan de kant van de warmtewisselaar)
 • Plaats de deur en draai de deur rechtsom zodat deze weer verticaal staat
 • Schakel de unit weer in

Via afvoerventielen en metalen kanalen wordt lucht afgezogen uit de keuken, badkamer, toilet en indien aanwezig een opstelplaats voor een wasmachine. In tegenstelling tot gewone mechanische ventilatiesystemen wordt de buitenlucht niet aangezogen via roosters in muren en kozijnen, maar wordt de verse lucht door de unit rechtstreeks van buiten aangezogen en via kanalen en toevoerventielen naar de woonkamer en de slaapkamers toegevoerd.

De unit bestaat uit twee ventilatoren: één om vervuilde lucht naar buiten af te voeren en één om verse buitenlucht naar binnen te plaatsen. Bovendien wordt de afgevoerde binnenlucht door een warmtewisselaar geleid. Hierdoor wordt de aangevoerde buitenlucht in de winterperiode al voorverwarmd voordat deze de woning wordt ingevoerd en in de zomerperiode de relatief warme buitenlucht afgekoeld met de relatief koelere binnenlucht. Hierbij blijven de ventilatiestromen gescheiden maar wordt wel de warmte van de afvoerlucht overgedragen aan de verse toevoerlucht.

Bypassklep
De unit van Itho Daalderop is standaard voorzien van 100% bypass. Dit is een klep die aan de bovenkant in de unit is gemonteerd. Deze klep zorgt ervoor dat, indien gewenst, de verse buitenlucht direct naar het inblaassysteem wordt geleid in plaats van via de warmtewisselaar. Deze lucht wordt dus niet opgewarmd maar direct de woning ingeblazen. Dit is met name in de zomer interessant omdat de verse buitenlucht ‘s avonds vaak koeler is dan de binnenlucht.

Er bestaat voor de ventilatieunit met warmteterugwinning type HRU ECO-fan 3 geen koelunit die op het kanaal kan worden aangesloten. Wel zal, als het buiten warmer is dan binnen, de warmtewisselaar de warmte buiten houden door de aangezogen lucht van buiten door de warmtewisselaar af te koelen met de afgevoerde koelere ruimtelucht naar ongeveer de ruimtetemperatuur. De warmtewisselaar heeft dus niet alleen in de winter de functie om de warmte binnen te houden maar in de zomer ook de functie om de koelere binnenlucht zoveel mogelijk binnen te houden. 

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Welke filters geplaatst kunnen worden hangt af van het type HRU ECO-Fan u heeft; de type aanduiding vindt u op de WTW. In de HRU-3 BVF en HRU-3 BVFT kunnen zowel de G4 als de F7 filters geplaatst worden. Het F7 filter is iets duurder en is geschikt voor mensen met een aandoening aan de luchtwegen.
In de HRU-3 modellen anders dan de BVF en BVFT dienen de G3 filters geplaatst te worden.

U kunt de filters op onze website bestellen in de webshop.

Voor de HRU-3 modellen anders dan de BVF en BVFT zijn helaas geen speciale filters leverbaar. Enkel de filters met artikelnummer 545-4810 zijn van toepassing. In de HRU-3 BVF en HRU-3 BVFT kan een zogenaamd F7 filter geplaatst worden. Deze is fijnmaziger en houdt de pollen wel tegen. 

U kunt de filters bestellen in de webshop op deze website.

Hoewel het fysiek mogelijk is om een wasdroger op een ventilatiesysteem aan te sluiten, raden wij u dit ten stelligste af. Er zou in dit geval te veel vocht en stof in de leidingen komen en dit kan ernstige gevolgen hebben voor de goede werking van het ventilatiesysteem.

De meeste ventilatiesystemen hebben een driestandenschakelaar:

Stand 1 

De stand 1 is bedoeld als laagstand en wordt gebruikt als er niemand aanwezig is. 

Stand 2

De stand 2 is bedoeld als middenstand en wordt gebruikt als er één of meerdere personen aanwezig is.  

Stand 3

Stand 3 is bedoeld als hoogstand en wordt gebruikt bij gebruik van de douche en/of het gebruik van een op het ventilatiesysteem aangesloten HR-wasemkap. Tip: laat stand 3 tot een half uur na het douche/koken aanstaan om alle luchtjes/vocht goed af te voeren.

Geen van onze ventilatiesystemen kan d.m.v. de bedieningsschakelaar uitgezet worden. Wij adviseren om altijd te ventileren, ook 's nachts, al is het maar in de laagste stand. Dit om gezondheids- en vochtproblemen te voorkomen.

U bent natuurlijk vrij om de ventilator uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen; wij zullen dit nimmer adviseren.

Filter ReinigenVervangen
G3: standaard ‘bouwfilter’Tot 3 maanden na oplevering van de woning moeten de filters iedere maand schoongemaakt worden m.b.v. een stofzuiger. Hierna moeten de filters vervangen worden.Na 3 maanden weggooien en andere filter toepassen.
G4 (standaard toe te passen filter)Iedere 9 maanden1 keer per 1,5 jaar
F7 (fijnmazig filter. Houdt ook pollen tegen)Iedere 6 maanden1 keer per jaar

Hanteer onderstaande volgorde voor het vervangen van de filters:

 • Neem de voedingskabel uit de wandcontactdoos
 • Trek de filterhouders uit de unit
 • Verwijder de oude filter uit de filterhouder
 • Maak de oude filter schoon (filters kunnen d.m.v. een stofzuiger worden gereinigd) of haal de nieuwe filter uit de verpakking
 • Plaats de schone of nieuwe filter in de filterhouder
 • Stop de voedingskabel weer in de wandcontactdoos

Alle Itho Daalderop-cv-ketels kunnen gecombineerd worden met een Weersafhankelijke-regeling. De WA-Regeling bestaat uit een buitenvoeler, die buiten de woning wordt geplaatst, en een retourvoeler, die op de retourwaterleiding zit. Deze zijn samen met een aan/uit-kamerthermostaat aangesloten op de regelunit van de cv-ketel. De regelunit bepaalt samen met de sensoren (buiten- en retourvoeler) wat de ideale opwarmtemperatuur naar de verwarming moet zijn. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de temperatuur van het cv-water. Het bijsturen van de temperatuur in de verschillende vertrekken, kan door het plaatsen van thermostatische radiatorafsluiters. Voor nachtverlaging of ruimtecompensatie van de temperatuur adviseren wij een klokthermostaat.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

U moet het klepje openen en vervolgens met de linkerknop het pijltje in het display naar de schroevendraaier brengen. S:0 verschijnt in het display. Druk enterknopje, in het midden, één keer in. S:0 gaat knipperen. Vervolgens met de rechter knop de rechter pijl in het display brengen naar het icoontje rechtsonder (temp.buiten het huisje) Druk vervolgens de entertoets weer in.

Ja, dit is mogelijk.
Klepje dicht houden. Met de linker draaiknop het linker pijltje in het display brengen bij het icoontje "Vakantie koffertje" (cv uit/tapwater uit, vorstbeveiliging wel actief). Een vakantieperiode instellen is niet noodzakelijk.

Dit is mogelijk, op klemmen 7 en 8 van de basisunit (VS5540). Uit de unit komt geen spanning! Een voeding voor een overwerktimer moet uit de cv-ketel of via een aparte trafo komen. De regelaar heeft ook een eigen instelbare overwerkfunctie.

De regeling moet in dagstand zijn. Er moeten twee pijltjes in het display te zien zijn, anders is de regeling handmatig uitgezet. Bij de installateursinstellingen dient u de instelling S:16 te verhogen naar >20. S:19 dient u te verlagen naar <6 uur.

De Cenvax VAG5000 Basic en Cenvax VAG5000 Floor model 2007 (te herkennen aan P-instellingen in het installateursmenu i.p.v. S-instellingen) staat af-fabriek ingesteld op een neutrale stand. De regelaar dient inbedrijf te worden gesteld door het instellen van de juiste toepassing d.m.v. setting P1. Zie blz. 11 voor de Cenvax VAG5000 Basic en blz. 15 voor de Cenvax VAG5000 Floor voor de juiste instelling van P1. Zolang P1 niet is ingesteld zal de cv-ketel niet worden aangestuurd en zal in sommige gevallen de aanvoertemperatuur niet zichtbaar zijn op de regelaar via de INFO-stand.

De regeling staat op kinderslot. Dit kunt u ontgrendelen door het klepje dicht te houden en iets langer dan 5 sec. op  de entertoets te drukken. (Er verschijnen allemaal pijltjes in beeld en regeling is weer ontgrendeld.) 

Klepje openen. Druk vervolgens de entertoets iets langer dan 5 sec. in. Aan het eind van de dag (0.00 uur) keert de regelaar automatisch naar z'n oorspronkelijke stand. U kunt dit ook handmatig doen door nogmaals 5 sec. op de entertoets te drukken.

Alle Itho Daalderop-cv-ketels kunnen gecombineerd worden met een Weersafhankelijke-regeling. De WA-Regeling bestaat uit een buitenvoeler, die buiten de woning wordt geplaatst, en een retourvoeler, die op de retourwaterleiding zit. Deze zijn samen met een aan/uit-kamerthermostaat aangesloten op de regelunit van de cv-ketel. De regelunit bepaalt samen met de sensoren (buiten- en retourvoeler) wat de ideale opwarmtemperatuur naar de verwarming moet zijn. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de temperatuur van het cv-water. Het bijsturen van de temperatuur in de verschillende vertrekken, kan door het plaatsen van thermostatische radiatorafsluiters. Voor nachtverlaging of ruimtecompensatie van de temperatuur adviseren wij een klokthermostaat.

Dit hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwhuizen is 2 °C lager vaak meer dan voldoende. Voor minder goed geïsoleerde huizen dient de temperatuur 5 °C lager te worden ingesteld.

U betaalt geen verzendkosten bij een bestelling in de webshop van Itho Daalderop.

Als consument kunt u een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het Itho Daalderop product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling door Itho Daalderop zonder opgave van redenen ontbinden. U dient dan zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend na bevestiging van de bestelling door Itho Daalderop, het product terug te zenden op uw kosten, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Bij de retourzending dient u een volledig ingevulde Itho Daalderop herroepingsformulier te gebruiken.

Sinds medio 2011 zijn de Itho-afzuigkappen ondergebracht bij Novy Nederland B.V., dat opereert onder de naam Novy Keukencomfort. Voor informatie over de afzuigkappen verwijzen wij u naar www.novynederland.nl.