Wat is het twee-cv-zones-systeem?

De Base Cube en de Comfort Classic cv-ketels hebben de mogelijkheid om twee cv-zones apart te verwarmen. De eerste (hoofd)zone wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening en centrale verwarming. Dit systeem werkt met een kamerthermostaat. Op de tweede (secundaire) zone kan bijvoorbeeld een vloerverwarming van de badkamer of een aparte ruimte worden aangesloten (met een maximum vermogen van 8 kW in geval van de Comfort Classic). Indien u twee aparte cv-zones installeert is het mogelijk om op twee plaatsen in uw huis de temperatuur apart in te stellen. Als u bijvoorbeeld 's ochtends uw badkamer op temperatuur wilt brengen maar niet uw huiskamer, dan monteert u een tweede kamerthermostaat in uw badkamer. Hierdoor verwarmt u slechts de 20 m3 van de badkamer en niet onnodig de 400 m3 van de rest van uw huis. Een thuiswerker (bijv. iemand met een praktijk of een aparte werkruimte aan huis) kan i.p.v. het geheel woonhuis met de tweede cv-zone alleen de werkruimte verwarmen. Een tweede cv-zone maakt de installatie energiezuinig en comfortabel.