Mag er een toevoeging in het cv-water worden gedaan om de cv-ketel en installatie tegen bevriezen te beschermen?

Het is niet toegestaan chemische toevoegmiddelen (inhibitoren) aan het cv-water toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantievoorwaarden.