Veelgestelde vragen - Douche WTW

Bij de DWTW-1 (koperen uitvoering) is een atmosferische onderbreking noodzakelijk vanuit het oogpunt van beveiliging van het drinkwater tegen verontreiniging. Het KIWA ziet hierop toe. Indien de DWTW met behulp van de bijgeleverde aansluitstukken en conform de instructie wordt gemonteerd, voldoet de installatie aan de drinkwaterveiligheid, zoals vastgelegd in NEN 1717.Het wordt aangeraden alleen de doucheafvoer over de DWTW te laten lopen. De badafvoer moet dus apart gehouden worden.

De werking van de DWTW berust erop dat het afvalwater als een min of meer gelijkmatige verdeelde film langs de binnen wand naar beneden druipt. Als de buis horizontaal of schuin gemonteerd wordt, neemt het rendement sterk af. Dit wordt dus afgeraden.

De DWTW is in de praktijk getest in vier huishoudens gedurende een jaar. Deze proef is uitgevoerd door GASTEC en daarbij is aangetoond dat er een rendement van ruim 30 % warmteterugwinning is bereikt. De huidige DWTW van Itho Daalderop is een verbeterde versie. Het apparaat is verlengd en de stroming is geoptimaliseerd. In laboratorium-opstelling wordt een rendement van meer dan 50% gehaald. Afhankelijk van de opstelling en het gebruik kunt u uitgaan van een praktijkrendement van ca. 40 %. Het gasverbruik door douchen bedraagt in Nederland 60 m3 aardgas per persoon per jaar. Hiervan kunt u dus 40 % = 24 m3 per persoon besparen.

De DWTW mag niet op een bad worden aangesloten, omdat een bad te snel leegloopt, waardoor de atmosferische onderbreking - onder aan de DWTW - overloopt. Bovendien is er geen gelijktijdigheid tussen het vullen van het bad en het leeglopen.

De DWTW is zelfreinigend. Langdurig gebruik van schuurmiddelen op basis van een kalkhoudende suspensie kan een aanslag veroorzaken die de warmte-uitwisseling (het rendement) nadelig beïnvloedt. Gebruik van kalkhoudende schuurmiddelen wordt afgeraden. Staak het gebruik van kalkhoudende schuurmiddelen en reinig in dit geval de DWTW.

Er zijn testen gedaan hoeveel energie het opbrengt om de boiler hoger in temperatuur op te warmen en hoeveel energie dit kost (pompen die draaien e.d.). De temperatuur 60°C is hier als optimum uitgekomen.