Veelgestelde vragen - Algemeen

Dit is niet mogelijk. Indien u een offerte wilt voor onze toestellen, dient u contact op te nemen met een Itho Daalderop-dealer of -verkooppunt. Deze kan tevens een prijs maken voor het eventueel demonteren van het bestaande toestel, de installatie van het nieuwe toestel en eventueel een onderhoudscontract aanbieden. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

De installateur of het verkooppunt is het eerste aanspreekpunt voor het verlenen van garantie, zoals die voor uw toestel geldt. Hij kent onze garantie-procedures en zal zorgen voor een correcte afwikkeling. De aangegeven garantieduur voor het desbetreffende toestel geldt vanaf de aankoopdatum. Deze staat vermeld op de factuur.

Indien zich storingen voordoen aan een Itho Daalderop-product, verwijzen wij u naar uw installateur, verkooppunt of serviceorganisatie. Dat is de eerst aangewezen persoon voor het oplossen van storingen en het verhelpen van problemen aan uw toestel. Indien hij de storing niet kan oplossen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Itho Daalderop. Indien bij u niet bekend wie uw installateur, verkooppunt of serviceorganisatie is, kijk dan voor bedrijven in onze dealerlocator op deze website.

Nee, Itho Daalderop levert slechts aan de technische groothandel en aan installateurs. U kunt, als particulier, terecht bij uw installateur of verkooppunt. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

U kunt met uw vragen terecht bij de installateur of een verkooppunt. Hij beschikt over de juiste kennis en documentatie. Itho Daalderop-dealers of -verkooppunten bij u in de buurt kunt u via deze site opzoeken.

Voor informatie omtrent levering, service en dealeradressen in België, kunt u contact opnemen met:
Itho Daalderop Belgium bvba
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas
België
T +32 (0)3 780 30 90
F +32 (0)3 780 30 91
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Sinds medio 2011 zijn de Itho-afzuigkappen ondergebracht bij Novy Nederland B.V., dat opereert onder de naam Novy Keukencomfort. Voor informatie over de afzuigkappen verwijzen wij u naar www.novynederland.nl.

De kosten voor retour bedragen 10% van de bruto-waarden van het product(en), met een minimum van 50 euro.

  • Het product dient in de originele (onbeschadigde) verpakking te zijn verpakt.
  • Het product kan alleen retour indien deze voor nieuwe verkoop geschikt is; onbeschadigd en inclusief toebehoren.
  • Indien noodzakelijk en mogelijk zal Itho Daalderop de verpakkingskosten/herstelwerkzaamheden in rekening brengen om het product weer voor nieuwe verkoop geschikt te maken.
  • Indien het product niet te herstellen is en niet meer voor nieuwe verkoop geschikt is, zullen wij het product retourneren. De hiervoor gemaakte kosten zullen wij bij u in rekening brengen. 


Let op: retourname in overleg met voorraadbeheer