Toolbox

Trias Energetica!

Trias Energetica beschrijft een driestappenplan om een energiezuinig ontwerp te maken. Hoe pas je Trias Energetica toe?

Het begrip, ontwikkeld in 1979 aan de TU Delft, neemt meer en meer een centrale plaats in binnen energiebeleid en verduurzaming. Het beschrijft de volgorde van aanpak van energievraagstukken: 

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.
     

Bewustzijn
Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak en mogelijkheden voor besparing en gaan voor zichzelf na hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming. Voor een consument gaat dat soms automatisch, bijvoorbeeld door middel van energielabels. Ook bij de aannemer en installateur neemt dat bewustzijn toe. Bij een uitbouw of uitbreiding van de installatie zal hij dat deel extra goed isoleren en adviseren gebruik te maken van HR++ of triple glas, zodat de warmtevraag na een verbouwing zelfs vaak ook omlaag gaat. In de installatie wordt dan vaak voor LT-verwarming gekozen, of vloerverwarming en convectoren die radiatoren vervangen. Ze zijn daarnaast kleiner en geven meer comfort. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Vaak volgen we al op de automatische piloot het pad van de Trias Energetica, maar laten we voor de helderheid eens nader toelichten hoe we dit toepassen:

Stap 1. Ventilatie en WTW
De isolatiewaarden van ons huis pakken we eerst aan. De nieuwe uitbouw zullen we direct optimaal isoleren en veelal pakken we daarbij ook een groter deel van onze woning aan.

Om de warmtevraag van onze woning te beperken, moeten we de woning vooral goed isoleren, en met een ‘kierenjacht’ de infiltratie en dwarsventilatie beperken. Bij dit laatste moeten we altijd in de gaten houden dat er nog steeds goed geventileerd kan worden. Er zijn tegenwoordig allerlei slimme ventilatiesystemen en -producten die daarbij kunnen helpen. Daarbij kan er ook aan warmteterugwinning gedacht worden. Warmteterugwinning is niet alleen mogelijk voor ventilatie, maar ook voor douchewater. In bestaande woningen is dat niet gemakkelijk in te passen, maar de oplossingen die daarvoor worden geboden spelen daar steeds beter op in.

Stap 2. Warmtepomp
Het gaat hier niet alleen om zonne-energie, maar ook om het gebruik van een warmtepomp, waarbij de buitenlucht en/of bodemwarmte als warmtebron wordt gebruikt. In bestaande woningbouw zal dat veelal in de vorm van een hybride warmtepomp zijn, wat inhoudt dat er ook nog een (gas)ketel aanwezig blijft om het laatste beetje van de gevraagde warmte te leveren. Daarbij is het logisch dat het terugdringen van de warmtevraag in stap 1 veelal eenvoudiger is dan het duurzaam invullen van de resterende warmtevraag in stap 2.

Stap 3.
Fossiele brandstoffen moeten we zo min mogelijk gebruiken. Dat vraagt om het gebruik van warmtepompen, maar ook om elektrisch koken en andere maatregelen die passen bij een ‘all electric society’. Van de overheid mogen we verwachten dat zij zich meer laat leiden door het beginsel van de Trias Energetica. Dat zullen we in de komende jaren moeten terugzien in het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening en een verdere verbetering van het opwekkingsrendement. We verwachten dat de overheid de energieprestatie-eisen verder aanscherpt langs de lijnen van de Trias Energetica, maar het gebruik van duurzame en energieneutrale oplossingen ook stimuleert door middel van subsidies.

Nog vragen, meer weten of tips nodig? Vraag ernaar bij uw EPA-adviseur of doe de GA verder-check.